حاج منصور ارضی - روز دوم محرم 97 - روضه - دیده ام بر نینوا افتاد دلواپس شدم - حسینیه صنف لباس فروشان 97/6/21