گفتگو با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره شخصیت شهید نواب صفوی