مولودی خوانی سید احمد صالحی در میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام .