مولودی ولادت امام علی النقی علیه السلام، با صبا پیک شادی از کوی جانان می رسد /خبر از روح ایمان بر اهل ایمان می رسد ...