این مستند بانگاهی نو به پدیده رکود در صنایع  استان و چرایی این موضوع که  بسیاری از  واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ایلام به متروکه ای از ماشین آلات بلااستفاده  تبدیل شده اند می پردازد.«شهرک خاموش» سعی دارد با حضور کارشناسان خبره  صنعت استان به بررسی مشکلات این واحد ها  و پیدا کردن راهی برای برون رفت این صنایع  از رکود بپردازد .