نیروی هوایی یکی از مهمترین فاکتورهای برتری ایران در زمان جنگ تحمیلی علیه رژیم بعث عراق بود و فرماندهان خلبانان خوش فکر و خلاق ایرانی که طراحی عملیات های جدید و اجرای آنها را بر عهده داشتند...