مستند «فرزند حبیب الله» درباره وضعیت نگهداری اسرای عراقی در ایران از زبان سیروس هرمزی است؛ او ۱۳۱۸ در سنندج به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۸ به آمریکا مهاجرت کرد اما به گفته خودش هر چقدر تلاش کرد نتوانست در کشوری غریب زندگی کند. سیروس هرمزی در نهایت با زنی عراقی ازدواج کرد در حالیکه اقوام همسرش همگی در آمریکا زندگی می کردند و...