در این قسمت به زندگی و فعالیت فخرالدین حجازي پرداخته می شود؛ جوانی که با جسارت خود توانسته لامپ هاي فوق کم مصرف LED را از انحصار  چند کشور در آورده و به تولید انبوه در داخل کشور ایران برساند...