نخستین مناظره کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، روز گذشته برگزار شد.این مناظره با موضوع مسائل اجتماعی و شامل ارائه برنامه و پرسش و پاسخ کاندیداها بود...