مجموعه مستند «زخم‌های استوایی» درباره وضعیت اسفناک مسلمانان در کشور میانمار است که به بهانه‌های پوچ و بیهوده نژادی، هر روز در حال وخیم‌تر شدن است. مسلمانان در میانمار حتی جزو شهروندان این کشور محسوب نمی‌شوند و بدترین رفتار با آنها صورت می‌گیرد و در شرایطی که دولت، هیچ حمایتی از آنها نمی‌کند، بوداییان متعصب نیز اوضاع را بر وفق مراد یافته و حملات پیاپی خود را علیه این اقلیت مظلوم شدت بخشیده‌اند

آخرین فیلمها