مجموعه‌فیلم‌ها
مستند «جنگ های آمریکا علیه ایران» - قسمت دوم

مستند «جنگ های آمریکا علیه ایران» در پنج قسمت به مرور این نبردها و نتایج آنها می پردازد.در دومین قسمت به عوامل بروز جنگ تحمیلی و تحریک صدام توسط آمریکا و متحدانش برای حمله به جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود.

مستند «جنگ های آمریکا علیه ایران» - قسمت اول

در نخستین قسمت به وقایع سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می شود؛ برای این منظور به پیشینه نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز پرداخته می شود...

 برنامه تلویزیونی «جهان آرا» با موضوع سالروز کشتار سربرنیتسا و کمک ایرانیان به مردم مظلوم بوسنی

این نبرد خانمان سوز از پنجم آوریل ۱۹۹۲ آغاز شد و تا ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵ ادامه یافت و طی آن بیش از ۱۰۰ هزار نفر جانشان را از دست دادند، جنگی که به قتل عام گسترده مسلمانان غیر نظامی، در دست گرفتن کنترل نیمی از کشور توسط صربستان و امکان وتوی سیاست های ملی در بوسنی انجامید.یکی از اتفاقات تلخ جنگ بوسنی، کشتار سربرنیتسا یا نسل‌کشی سِربْرِنیتساست که به قتل بیش از ۸ هزار نفر از ساکنین بوسنیایی شهر مسلمان‌نشین سربرنیتسا توسط ارتش جمهوری صرب بوسنی اطلاق می‌شود.

مستند «جنگ های آمریکا علیه ایران» - قسمت چهارم - جنگ سخت آمریکا علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران

مستند «جنگ های آمریکا علیه ایران» در پنج قسمت به مرور این نبردها و نتایج آنها می پردازد.در چهارمین قسمت به مسئله هسته ای ایران و پرونده سازی های متعدد غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان پرداخته می شود.آمریکا در دوران پیش از انقلاب ایران را به استفاده از انرژی اتمی تشویق می کرد ولی بعد از پیروزی انقلاب تغییر رویه داد و تا توانست در این مسیر سنگ اندازی کرد.

 مستند «تبار دموکراسی» با موضوع تاریخ شکل گیری اندیشه دموکراسی از یونان باستان تا جوامع امروزی

بر اساس تعاریف سیاسی و اجتماعی، دموکراسی یک روش حکومتی برای مدیریت کم خطا بر مردم است که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی ‌کنند بلکه مردم حکومت بر خود را در اختیار دارند البته دموکراسی دارای انواع و اقسامی است و حتی ممکن است چندگانگی دموکراسی هم در جامعه ای رخ دهد...

مستند نردبان فریب - رازهایی از پشت پرده توافقانامه پاریس

مسئله سند توسعه و اقلیم پاریس پرداخته و جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار می دهد ...