مجموعه‌فیلم‌ها
لابی ثروت و قدرت آمریکایی در مستند «بهترین دولتی که با پول می توان خرید»

از آنجا که فعالیت های انتخاباتی برای نامزدها، هزینه های بسیاری دارد، آنها از همان ابتدا مجبورند خودشان را وامدار سرمایه داران کنند.لابی گرها این کار را انجام می دهند و رابط بین نامزدهای انتخاباتی و صاحبان شرکت ها و صنایع می شوند، این مسئله در مورد همه نامزدهای انتخاباتی اعم از کنگره، سنا، ریاست جمهوری و ... صدق می کند.مستند «بهترین دولتی که می توان با پول خرید» روایتی است از این لابی گری ها و وابستگی سیاستمداران غربی و آمریکایی به صاحبان قدرت و ثروت است...

 مستند «اسرار پشت پرده اور سور واز»

شستشوی ذهن، اطاعت بی چون و چرا از گروه، مقدس سازی رهبران و الزام به جذب اعضای جدید از جمله سیاست های سازمان های ایدئولوگ اما منحرفی است که هدفی جز به قدرت رسیدن به هر روش ممکن ندارند.سازمان مجاهدین خلق یا به عبارت بهتر همان سازمان منافقین، از جمله این گروه ها محسوب می شود، سازمانی مخوف که سعی دارد چهره ای زیبا از خود نشان دهد ولی هر آنکس که یک روز در بین آنها زندگی کرده باشد، در می یابد با دروغی بزرگ مواجه شده است...

مستند گرداب اعتماد - قسمت دوم

مستند «گرداب اعتماد» درباره عوامل اصلی فروپاشی شوروی می پردازد، در این مستند با کارشناسان برجسته سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روس در این باره گفت وگو شده است.تفاوت اقتصاد دوران اتحاد جماهیر شوروی و اقتصاد روسیه بعد از فروپاشی در شکل گیری نظام سرمایه داری در این کشور است، کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که تناقضات زیادی بین این دو سیستم حکومتی وجود دارد...

اطلاعات موجود نشان میدهد ایالات متحده بین 700 تا 800 پایگاه نظامی را در سراسر جهان کنترل و یا مدیریت می کند ...

یازدهمین قسمت برنامه «اثر انگشت»

اردیبهشت ماه امسال شاهد برگزاری دو انتخابات مهم در کشور خواهیم بود، نخست برای انتخاب رئیس قوه مجریه برای چهار سال آینده و دیگری برگزیدن اعضای پارلمان های شهری و روستایی، انتخاب هایی که زمام تصمیم گیری کلان را در سطح کوچک ترین مناطق تا گستره ملی، در اختیار گروه هایی قرار می دهد که نمایندگان مردم هستند...

مستند گرداب اعتماد - قسمت سوم

مستند «گرداب اعتماد» درباره عوامل اصلی فروپاشی شوروی می پردازد، در این مستند با کارشناسان برجسته سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روس در این باره گفت وگو شده است.تفاوت اقتصاد دوران اتحاد جماهیر شوروی و اقتصاد روسیه بعد از فروپاشی در شکل گیری نظام سرمایه داری در این کشور است، کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که تناقضات زیادی بین این دو سیستم حکومتی وجود دارد...