عکس بهترین های دهه شصت

چهره های نورانی که صافی دل های صاحبانش را فرباد می زند، پیراهن های پارچه ای که همه روی شلوار ها است، با شلوارهای ارزان قیمتی که گاهی خاکی است .و گاهی .لجنی و صورت هایی با محاسن تنک و دلنشین


چهره های نورانی که صافی دل های صاحبانش را فرباد می زند، پیراهن های پارچه ای که همه روی شلوار ها است، با شلوارهای ارزان قیمتی که گاهی خاکی است و گاهی لجنی و صورت هایی با محاسن تنک و دلنشین.
 

عکسی که می بینید در سال ۱۳۶۳ گرفته شده است. گروهی از بر و بچه های ناب دهه شصت، گعده ای گرفته اند و این عکس دسته جمعی، یادگاری از همان گعده است. چهره های نورانی که صافی دل های صاحبانش را فرباد می زند، پیراهن های پارچه ای که همه روی شلوار ها است، با شلوارهای ارزان قیمتی که گاهی خاکی است و گاهی لجنی و صورت هایی با محاسن تنک و دلنشین. کمتر عکس دسته جمعی با این ویژگی ها، از آن سالها پیدا می شود که کسی از افراد موجود در عکس، شهید نشده باشد. در این عکس هم سه شهید دیده میشوند: حاج عباس کریمی قهرودی(نفر سوم از چپ)، فرمانده لشکر۲۷ محمدرسول الله(ص) که در عملیات بدر به شهادت رسید ؛ اسدالله پازوکی(با دست چپ قطع شده)، فرمانده گردان حمزه(ع) که در عملیات والفجر۸ به شهادت رسید و شهید محمد مجازی(با لباس سفید، که دستش را به دیوار گرفته) که در عملیات مرصاد به شهادت رسید. سید محمد مجتهدی(ایستاده، نفر چهارم از راست) و حاج محمود امینی(با ساعت مچی در دست)، فرمانده گردان های دیگری از لشکر ۲۷ هم در عکس دیده می شوند.این عکس، یاد بیتی از محمدحسین جعفریان را در اذهان زنده می کند:

ای بسیجیها زمان را باد برد
تیشه‌ها را آخرین فرهاد برد

منبع: به نقل از فرهنگ نیوز

 
 
http://www.aviny.com/Rahiyan_Noor/revaiat-eshgh/khatere/154.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved