نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسيار خوب است باعث آرامش و آسايش شما خواهد شد با توكل بخدا اقدام كنيد.
نتیجه ازدواج:
مورد بسيار مناسبي است و باعث آرامش روحي و پيشرفت مالي شما خواهد شد ان شاءالله كه مبارك است.
نتیجه معامله:
سود خوبي نصيبتان خواهد شد با توكل بخدا اقدام كنيد و صدقه فراموش نشود.
سوره:
نبا
آیه:
31
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo