شهید آوینی

 

عملیات های زمینی

ردیف تاریخ عملیات نام عملیات منطقه عملیات
1 1359/07/08 شهید غیور اصلی سوسنگرد - حمیدیه
2 1359/07/09 کوی ذوالفقاری آبادان
3 1359/07/23 پل نادری جبهه جنوب موقعیت غرب دزفول
4 1359/08/26 سوسنگرد جبهه جنوب موقعیت شرق سوسنگرد
5 1359/10/15 نصر جبهه جنوب موقعیت جنوب کرخه کور،هویزه
6 1359/10/19 ضربت ذوالفقار جبهه غرب موقعیت غرب صالح آباد
7 1359/10/20 توکل جبهه جنوب موقعیت شمال آبادان
8 1359/12/26 امام مهدی(عج) غرب سوسنگرد تا روستاي احيمر
9 1360/01/15 محور کرخه دزفول غرب دزفول – محور جنوبي جنگ
10 1360/01/25 محور شوش دانیال منطقه عمومي شهر شوش دانيال – محور جنوبي جنگ
11 1360/02/01 بازی دراز جبهه غرب موقعیت غرب سر پل ذهاب
12 1360/02/13 امام علی (ع) جبهه جنوب موقعیت شمال سوسنگرد
13 1360/02/25 شیخ فضل الله نوری جبهه جنوبي جنگ – تپه هاي مدن و شهيد موذني در شمال منطقه آبادان
14 1360/03/21 فرمانده کل قوا منطقه‌ عمومي‌ دارخوين‌
15 1360/06/11 رجایی و باهنر جبهه غرب موقعیت شمال سر پل ذهاب
16 1360/06/11 محور شحیطه غرب بلندي هاي "الله اكبر"
17 1360/06/27 شهید مدنی منطقه عملياتي سوسنگرد
18 1360/07/05 ثامن الائمه (ع) جبهه جنوب موقعیت شمال آبادان
19 1360/09/08 طریق القدس جبهه جنوب موقعیت غرب سوسنگرد و بستان
20 1360/09/20 مطلع الفجر جبهه غرب موقعیت شمال گیلان غرب و جنوب سرپل ذهاب
21 1360/10/12 محمد رسول الله (ص) جبهه شمال غرب موقعیت غرب و شمال نوسرد
22 1360/12/01 مولای متقیان (ع) چزابه
23 1360/12/24 ام الحسنین (س) کرخه کور (نور)
24 1361/01/02 فتح المبین غرب دزفول و شوش
25 1361/02/10 بیت المقدس جبهه جنوب موقعیت غرب کارون
26 1361/02/26 حسین بن علی (ع) میمک
27 1361/04/22 رمضان جبهه جنوب موقعیت شرق بصره
28 1361/05/15 ثارالله (ع) قصر شیرین
29 1361/07/09 مسلم بن عقیل (س) جبهه غرب موقعیت غرب سومار
30 1361/08/10 محرم جبهه جنوب موقعیت جنوب موسیان(شرهانی و زبیرات)
31 1361/11/18 والفجر مقدماتی جبهه جنوب موقعیت جنوب فکه (چزابه)
32 1362/01/20 والفجر 1 جبهه جنوب موقعیت شمالغرب فکه
33 1362/04/29 والفجر 2 جبهه شمال غرب موقعیت غرب پیران شهر(حاج عمران)
34 1362/05/07 والفجر 3 جبهه غرب موقعیت مهران
35 1362/05/14 والفجر2(مرحله دوم) ارتفاعات گردمند ( ۱۹‏کیلومتری مرز و۱۴ کیلومتری پادگان حاج عمران)
36 1362/07/27 والفجر 4 جبهه شمال غرب موقعیت شمال مریوان (پنجوین)
37 1362/11/21 تحریرالقدس دربندیخان عراق
38 1362/11/27 والفجر 5 چنگوله
39 1362/12/02 والفجر 6 چزابه و چیلات
40 1362/12/03 خیبر جبهه جنوب موقعیت هورالهویزه و جزایر مجنون
41 1363 والفجر 7 جزابه و چیلات
42 1363/07/26 عاشورا جبهه غرب موقعیت جنوب سومار (شمال فکه)
43 1363/12/19 بدر جبهه جنوب موقعیت هورالهویزه (شرق دجله)
44 1364/03/24 قدس 1 شرق دجله
45 1364/04/04 قدس 2 هورالهویزه
46 1364/04/19 قدس 3 جنوب دهلران
47 1364/04/24 قادر جبهه شمال غرب موقعیت امتداد مرزآذربایجان و عراق
48 1364/05/01 قدس 4 هورالهویزه
49 1364/05/16 قدس 5 غرب هویزه
50 1364/05/23 عاشورا 1 منطقه تکاب و صایین‌دژ از استان آذربایجان غربی ایران
51 1364/05/24 عاشورا 2 (محدود) منطقه عمومی چنگوله واقع در جنوب شهر مرزی مهران
52 1364/05/25 عاشورا 3 منطقه عمومی فکه ـ جبهه میانی جنگ
53 1364/07/30 عاشورا 4 هورالهويزه‌ عراق‌ - محور جنگي‌ جنوب‌
54 1364/11/20 والفجر 8 جبهه جنوب موقعیت جنوب آبادان(فاو)
55 1364/12/05 والفجر 9 جبهه شمال غرب موقعیت شرق سلیمانیه (شرق چوارته عراق)
56 1365/04/09 کربلا 1 جبهه غرب موقعیت مهران
57 1365/06/10 کربلا 2 جبهه شمال غرب موقعیت غرب پادگان حاج عمران
58 1365/06/11 کربلا 3 اسکله نفتی الامیه والبکر
59 1365/07/19 فتح 1 جبهه شمال غرب موقعیت کرکوک
60 1365/08/04 فتح 2 سد دوكان‌ كردستان‌ عراق‌
61 1365/08/24 فتح 3 منطقه‌ زاخو - دهوك‌ در عمق‌300 كيلومتري‌ جبهه‌ شمالي‌ جنگ‌
62 1365/10/03 کربلا 4 جبهه جنوب موقعیت جنوب وغرب خرمشهر(اروندرود)
63 1365/10/19 کربلا 5 جبهه جنوب موقعیت شلمچه وشرق بصره
64 1365/10/23 کربلا 6 جبهه غرب موقعیت نفت شهر
65 1365/11/22  فتح 4 عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق – محور شمالی جنگ
66 1365/12/03 تکمیلی کربلای 5 جبهه جنوب موقعیت شلمچه
67 1365/12/12 کربلا 7 جبهه شمال غرب موقعیت غرب پادگان حاج عمران
68 1366/01/18 کربلا 8 جبهه جنوب موقعیت شلمچه و شرق بصره
69 1366/01/20 کربلا 9 قصر شیرین
70 1366/01/25 فتح 5 منطقه‌ عمومي‌ چوارتا - ماووت‌ در شمال‌ استان‌ سليمانيه‌ عراق‌
71 1366/01/25 نصر 1 غرب بانه درعراق
72 1366/01/30 کربلا 10 جبهه شمال غرب
73 1366/03/13 نصر 2 میمک
74 1366/03/27 نصر3 جنوب دهلران
75 1366/03/27 فتح 6 منطقه‌ عمومی‌ شمال‌ استان‌ اربیل‌ عراق
76 1366/03/31 نصر4 جبهه شمال غرب موقعیت شمال سلیمانیه
77 1366/04/03 نصر5 جنوب غربی سردشت
78 1366/04/07 فتح 7 حلبچه
79 1366/04/28 فتح 8 شمال موصل
80 1366/05/10 نصر6 میمک
81 1366/0514 نصر7 جبهه شمال غرب موقعیت غرب سردشت
82 1366/05/18 فتح 9 منطقه عمومي شرق خرمال كردستان عراق
83 1366/06/13 فتح 10 شمال اربیل
84 1366/06/27 ظفر1 (نامنظم) منطقه‌ عملياتي‌ دهوك‌ در استان‌ سليمانيه‌ عراق‌
85 1366/07/12 ظفر2(نامنظم) شهر كفري‌ داغ‌ در استان‌ كركوك‌ عراق‌
86 1366/08/25 ظفر 3 (نامنظم/ایذایی) شمال غربی خط خودی - جبهه شمالی جنگ
87 1366/08/28 ظفر4 استان‌ دهوك‌ عراق
88 1366/08/29 نصر8 جبهه شمال غرب موقعیت غرب ماووت عراق
89 1366/09/01 نصر9 حاج عمران
90 1366/10/22  ظفر5 عمق‌200 كيلومتري‌ در پشت‌ مواضع‌ دشمن‌ در استان هاي‌ شمالي‌ خاك‌ عراق‌
91 1366/10/25 بیت المقدس 2 جبهه شمال غرب موقعیت غرب ماووت (شمال سلیمانیه)
92 1366/12/05 ظفر6 منطقه‌ عمومي‌ سنگاو در شرق‌ استان‌ كركوك‌ عراق‌ - عمق‌ جبهه‌ شمالي‌ دشمن‌
93 1366/12/23 ظفر7 شرق سلیمانیه
94 1366/12/24 بیت المقدس 3 جبهه شمال غرب موقعیت جنوب ماووت (سلیمانیه)
95 1366/12/25 والفجر 10 جبهه شمال غرب موقعیت غرب نوسرد (حلبچه)
96 1367/01/05 بیت المقدس 4 جبهه شمال غرب موقعیت جنوب دریاچه دربندیخان عراق
97 1367/01/22 بیت المقدس 5 پنجوین
98 1367/02/26 بیت المقدس 6 جبهه شمال غرب موقعیت غرب ماووت (سلیمانیه)
99 1367/03/05 مرصاد خطوط جبهه میانی جنگ
100 1367/03/22 بیت المقدس 7 جبهه جنوب موقعیت شلمچه

 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo