شهید آوینی

 

عملیات های دریایی

ردیف تاریخ عملیات نام عملیات منطقه عملیات
1 1359/09/07 مروارید خلیج فارس
2 1366/07/19 جنگ ايران و آمريكا در خليج فارس  خلیج فارس


 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo