شهید آوینی

ورود به ویژه نامه ماه رمضان

 
حضرت آيت‌ الله صافى گلپايگانى (مدظله العالى)

قصد مسافرت

س 106 ـ شخصى از اول قصد مسافت نداشت، اول قصد سه كيلو متر داشت بعد از آن گفت برويم تا هشت كيلومتر و هكذا تا رسيد به 25 كيلومتر، نماز اين شخص در ذهاب تمام است سؤال اينكه اگر در 25 كيلو مترى دو شب ماند در مدتى كه مانده و در برگشت نمازش چگونه است؟

ج ـ در فرض سؤال در آن دو شب نمازش تمام است و در برگشت نيز چون برگشت هشت فرسخ شرعى

نيست نماز تمام است.

س 107 ـ شخص بيهوشى كه در حال بيهوشى به تهران برده مى شود و معلوم است كه از شرايط قصر قصد مسافت شرعى در حين خروج از وطن مى باشد. اگر اين شخص بمجرد رسيدن به تهران بهوش بيايد و پنج روز بيشتر قصد ماندن در تهران را نداشته باشد نماز خود را در تهران و برگشتن به وطن قصر بخواند يا تمام؟

ج ـ در مورد مسأله بايد نمازهايش را در تهران تمام بخواند و در بازگشت به وطنش كه على الفرض بحدمسافت شرعيه است چون انشاء سفر مى نمايد نمازش قصراست.

س 108 ـ مى گويند اگر كسى در شهرى مقيم شد و قصد توطن نداشته اگر مدّت مديدى بماند كه صدق كند عرفاً اهل آن بلد است نماز او تمام است سؤال اينكه از چه موقع نماز را تمام بخواند از همان اوّل يا بعد از گذشتن آن مدّت كه عرفاً صدق كند و چه مدت بايد بگذرد چند ماه يا چند سال؟

ج ـ حدّ معينى چند ماه يا چند سال ندارد ميزان اين استكه بمقدارى توقف كند كه در نظر عرف صدق وطن كند يعنى مردميكه از وضع او باخبرند بگويند اين شخص وطنش اينجا شده است.

س 109 ـ اعراض با قصد محقق مى شود و يا به اعراض قهرى هم محقق مى شود؟

ج ـ باعراض قهرى نيز محققّ مى شود. والله العالم.

س 110 ـ دخترى كه خانه شوهر مى رود اگر خارج از مسافت شرعى باشد در شب اول كه خانه شوهر وارد مى شود و قبل از 10 روز برمى گردد نماز او چه حكمى دارد؟ آيا دختر به مجرد ورود به خانه شوهر وطن او حساب مى