شهید آوینی
 

***بخش ویژه گزارشهای تصویری سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم

1- استقبال با شکوه مردم قم از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی

www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo