شهید آوینی

 


نوای فراق


نهال روشن سپیده
 
 من از تبار تشنه غروبهاى انتظار
كه سبز مى‏تپد دلم به شوق دیدن بهار
بیا میان ذهن این همیشه‏هاى شب به دوش
نهال روشن سپیده را، تو مهربان، بكار
بیا براى آسمانِ خسته سكوت پوش
نوید بال بالِ آبى پرنده‏اى بیار
بیا بخوان دوباره قصه قشنگ آسمان
به گوش بالِ بسته كبوتران این دیار
تمام لحظه‏هاى ما، غبار غم گرفته‏ان
د مگر به یمن چشم تو فرو نشیند این غبار 
رضا موزونى - كرمانشاه
 
 
 
 
 مردى از تبار گل یاس

 در انتهاى شبى دراز
 در میان سوسوى آینه‏ها
 در سال مرگ برگهاى جوان
 در پشت دیوارى از سكوت
 مردى خواهد آمد
 از جنس بلور
 مردى كه سكوتش، سبز
 تنهایى‏اش، زیبا
 و چشمهایش قشنگ‏تر از نگاه نجیب شكوفه‏هاست
 مردى كه بهترین ترانه خلقت را سر خواهد داد
 اللَّه‏اكبر اللَّه‏اكبر اللَّه‏اكبر
 مردى مى‏آید
 مردى خواهد آمد
 مردى از تبار گل یاس
هوشنگ صادقى - اردبیل
 
 
 
 
 
شاه كلید
 
 اى یأسِ من خسته به دنبال امیدت
 باید چه كند آنكه نه دید و نه شنیدت
 رؤیاى من آویخت ز هر باغ و بهارى
 اما گل نرگس! تو كجایى كه ندیدت
 تا كى بنشینم به امیدت كه بیایى
 تا كى بنشینم كه بیایى به امیدت!
 شب در شده و ماه بر آن روزنه قفل
 پیداست فقط تكه‏اى از صبح سپیدت
 پیداست كه مى‏رقصد و نزدیك مى‏آید
 از روزن در روشنى شاه كلیدت!
 
 
 
 
 
رباعى‏ها
 
 از بس كه براى دیدنت بد شده‏ام
 در راه رسیدنم به تو سد شده‏ام
 رسوا نكنى مرا میان مردم
 عمرى‏ست به عشق تو زبانزد شده‏ام
     
 
 تا چند نشینى كه سلیمان آید
 از گوشه شب صبح درخشان آید
 او آمده است پیش پایش هستیم
 اى كاش! به چشم تنگ موران آید
قزوین: سیدمحمد حسین ابوترابى
 
 

 
 
یك هفته بى‏قرارى
 
 در پاى سرو قدت سر مى‏نهم به زارى باشد كه یك قدم هم بر چشم من گذارى
 تو آسمانى و من افتاده چون زمینم ره مى‏برم به سویت دستى اگر برآرى
 جان شكسته‏ام را امید عافیت نیست جز آنكه با نگاهى وى را علاج دارى
 در سایه بلندت اقبال كوته من آن بخت جاودان را دارد امیدوارى
 اى تكیه‏گاه هستى از غربتم برون آر از تنگناى ظلمت تا اوج رستگارى
 اى آرزوى دلها در صبح دولت تو خوش مى‏رسد به پایان، یك عمر انتظارى
 چشمان بى‏فروغم در انتظار رویت هر جمعه مى‏شمارد یك هفته بى‏قرارى  
  ابراهیم سیفى‏نژاد

 


Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo