پاداش سلام بر فاطمه زهرا

يزيد بن عبدالملك نوفلى از پدرش از جدش چنين روايت كرده است:


روزى خدمت حضرت فاطمه زهرا (س) مشرف شدم، ابتدا آن حضرت بر من سلام كرد و فرمود: پدرم (در زمان حياتش) فرمود: هركس سه روز بر من و تو سلام كند، بهشت براى او خواهد بود.


از حضرتش پرسيدم: آيا اين مطلب مخصوص دوران حيات و زندگى شما و آن حضرت است و يا شامل بعد از فوت شما و ايشان نيز خواهد بود؟


فرمود: هم در زمان زندگى و هم پس از مرگ ما. (1)


1ـ مناقب ابن‏مغازلى شافعى، ص 363.
Logo
http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/Fatemeh/Shahadat/87/Fazael/Anvar_fazael/a28.aspx?mode=print