شهید آوینی

ورود حضرت زهرا به مسجد پيامبر از در مخصوص

پس از هجرت به مدينه و ساختن مسجد، پيامبر (ص) و اصحاب، خانه‏هاى خود را در اطراف آن ساختند و هر كدام از خانه‏ها درى به مسجد داشت كه از همان درها وارد مسجد مى‏شدند.


روزى جبرئيل بر رسول خدا (ص) نازل شد و گفت: خدايت امر كرده است كه همه بايد درهاى خصوصى به مسجد را ببندند، مگر على (ع) و فاطمه (س).

سبط الجوزى مى‏نويسد:


«اين عمل سر و صدايى در ميان عده‏اى پديد آورد و گمان كردند اين استثنا از جنبه‏ى عاطفى است، رسول خدا (ص) همه را گرد آورد و آنگاه براى روشن شدن اذهان خطبه‏اى ايراد نموده، فرمود: من از جانب خود هرگز دستور باز ماندن و بسته شدن درى را نداده‏ام، بلكه اين امرى بود از جانب خدا، و من هم از آن پيروى كردم».(1)
1ـ چشمه در بستر، ص 104 و 105.

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo