شهید آوینی

اکران شهری گسترده ی پوسترهای سرطان مصرف در مشهد  

در آستانه ی خریدهای نوروزی مردم و با همکاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، مجموعه پوسترهای سرطان مصرف به صورت اکران شهری در سراسر این شهر در معرض دید عموم قرار گرفت.

93/12/04


اکران گسترده ی شهری پوستر های سرطان مصرف در مشهد


اکران گسترده ی شهری پوستر های سرطان مصرف در مشهد


اکران گسترده ی شهری پوستر های سرطان مصرف در مشهد

اکران گسترده ی شهری پوستر های سرطان مصرف در مشهد


اکران گسترده ی شهری پوستر های سرطان مصرف در مشهد


اکران گسترده ی شهری پوستر های سرطان مصرف در مشهد
 


اکران گسترده ی شهری پوستر های سرطان مصرف در مشهد


اکران گسترده ی شهری پوستر های سرطان مصرف در مشهد


اکران گسترده ی شهری پوستر های سرطان مصرف در مشهد

 

مطالب مرتبط:

مجموعه پوسترهای سرطان مصرف

 

منبع : http://postermovement.com

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo