شهید آوینی

 

 باز هم پرستوی عاشق دیگری دردهایش را به خاک‌های قطعه 50 سپرد

پیکر جانباز شهید «علی ملامهدی» امروز روی دست‌های امت سوخته‌دل به آشیانه‌اش در قطعه 50 بهشتی که پرستوهای کوچ کرده از قفس به آنجا می‌روند،‌ بدرقه شد و دیگر دردهایش آرام گرفت.

 

سال‌ها بود که رنج می‌کشید اما از نخل‌ها آموخته بود که بادها هیچ وقت به نخل آسیبی نمی‌رساند. ترکش آهن‌پاره‌ها در تمام بدنش جا گرفته بودند این ترکش‌ها هم نمی‌خواستند از بزرگی این مرد دور شوند.

لحظه‌های پردرد، سال‌های سال مهمان قلب مهربانش بود؛ او از خدا طلب می‌کرد دیدار و زندگی جاودانه را. او بیرون از رهگذر زمان انتظار می‌کشید که روزنه‌ای در آسمان گشوده شود تا پر کشد به عالمی که شهدا را ملاقات کند.

بهار آمد گرده‌های گل در آسمان شهر پیچیده شد اما او دیگر تاب تحمل سنگینی این گرده‌ها را بر روی سینه‌اش نداشت. 15 روز از بهار می‌گذشت و دردها شدیدتر می‌شد...

دو روزی می‌شود که شهید «علی ملامهدی» همنشین یاران قافله عشق شده است و امروز پیکرش روی دست‌های امت سوخته‌دل به آشیانه‌اش در قطعه 50 بهشتی که پرستوهای کوچ کرده از قفس به آنجا می‌روند،‌ بدرقه شد.

این جانباز شهید سال‌ها بود با رازهای شبانه دردهایش را تسکین می‌داد، روی یک پا ایستادن برای نمازها، نگاه به نردبانی که به آسمان می‌رسید و عبور از کوچه‌های بن بست. و امروز آرام‌تر شد دردهایش در خاکی که شهدا آرمیده‌اند و آرمید او هم در کنار پرستو‌های عاشق بهشت زهرا(س).

 

 

منبع: فارس نیوز

 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo