Login failed for user 'IIS APPPOOL\www.aviny.com'. همایش "وقف در جهان اسلام" امروز در کویت برگزار می شود

 
همایش "وقف در جهان اسلام" امروز در کویت برگزار می شود
همایش "وقف در جهان اسلام" به منظور بررسی نقش و جایگاه وقف در حمایت و پیشرفت جهان اسلام از امروز تا 8 مارس ( 15 تا 17 مارس) در کویت برگزار می شود.

 این همایش که تا 8 مارس ( 17 اسفند) ادامه دارد با هدف برقراری همکاریهای مثبت و سازنده میان شوراهای خیریه اسلامی، مراکز وقف، سازمانهای امداد رسانی و سازمان آیسیسکو جهت حمایت از جهان اسلام برگزار می شود.

همایش فوق به ارائه آموزش اقتصاد به جوانان می پردازد و از سوی دیگر از جوانان امتهای مسلمان به منظور ساخت مدارس، دانشگاهها و آموزشگاه جهت شکوفا شدن نسلی نواندیش که با در دست داشتن ابزار کار به قدرت دست یابند، حمایت می کند.

این همایش به اهمیت وقف در گسترش تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش جوانان اشاره می کند.

در همایش" وقف در جهان اسلام" نقش اقتصاد و سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی بررسی شده و در پایان گزارشهایی از گسترش اقتصاد در جهان اسلام ارائه می شود.

در جلسه پایانی این همایش میان شورای خیریه جهانی مسلمانان و سازمان آیسیسکو توافقنامه ای به منظور همکاریهای اقتصادی و اسلامی منعقد می شود.

همایش "وقف در جهان اسلام" از سوی شورای خیریه جهانی مسلمانان و با همکاری سازمان تربیت و علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) برگزار می شود .

منبع: خبر گزاری مهر

Logo
http://www.aviny.com/News/84/12/15/11.aspx?mode=print