Login failed for user 'IIS APPPOOL\www.aviny.com'. تفسیر راهنما با بیش از 2200 موضوع قرآنی منتشر شد
شهید آوینی

 
تفسیر راهنما با بیش از 2200 موضوع قرآنی منتشر شد
تفسیر راهنما با بیش از 2200 موضوع قرآنی از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآنی منتشر شده است .

انتشار دایرة المعارف قرآن کریم در 25 جلد، دایرةالمعارف قرآن ویژه کودکان و نوجوانان، دانشنامه قرآن پژوهان و پاسخ به پرسشهای قرآنی از دیگر آثار مرکز فرهنگ و معارف قرآنی است .

طی 7 سال گذشته به بیش از 45 هزار پرسش قرآنی از سوی این مرکز پاسخ داده شده است .

مرکز فرهنگ و معارف قرآنی از سال 66 و با هدف قرآن پژوهی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی در شهر مقدس قم راه اندازی و فعال شده است .

 

منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo