شهید آوینی

 

امروز سه شنبه نهم اسفند سال 1384 هجری شمسی مقارن است با بیست و نهم محرم الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم فوریه سال 2006 میلادی .

 آغاز حرکت های مردمی علیه رژیم ستمشاهی :
ازچنین روزی در سال  1385 ه ق   روحانیان با در ک اوضاع سیاسی  روز و وضعیت به وجود آمده  در فیضیه قم و کشتار روحانیان ،  به بیان نقشه های  رژیم پهلوی در خدشه دار کردن چهره اسلام و حرکت خزنده آنان برای حذف اسلام از کشور ، مشغول شدند . روزهای محرم فرصت خوبی بود که علما در اجتماعات مردمی در شهر های مختلف کشور  اندیشه جید رژیم پهلوی  مبنی بر ارایه طرح  انجمنهای ایالتی و ولایتی و همچنین  رفراندوم  در جهت  ضدیت  با اسلام و علماء و روحانیت را بیان نمایند و چهره منفورشاه را بیش از پیش برای مردم ترسیم کنند . 
 

تاسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان :
در چنین روزی در سال 1357 ه ش و با  صدور حکمی  از سوی حضرت امام خمینی ره خطاب به شورای انقلاب  ، بنیاد جانبازان و مستضعفان تاسیس شد .  به موجب فرمان امام  خمینی ره شورای انقلاب مامور شد با استفاده از توان بنیاد مستضعفان و جانبازان که به طور  نامحدود تاسیس  شده بود   ، تمامی اموال منقول و غیر منقول دودمان پهلوی را که از بیت المال به دست آمده بود به نفع مستمندان ، کارگران و کارمندان ضعیف  مصادره نمایند . شورای انقلاب در بیست و یکم اسفند سال 1357 چنین بیانیه ای را صادر کرد : « در پی صدور فرمان امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی در باره مصادره اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و کارگردانان اصلی رژیم پیشین و صرف آن در امور رفاهی مستضعفان و محرومان ، شورای انقلاب اسلامی اقدام به ایجاد موسسه ای به نام بنیاد مستضعفان کرده است . وظیفه این بنیاد شناسایی و ضبط این اموال اعم از املاک و سپرده های بانکی و پول نقد و غیره و ایجاد واحدهای مسکونی برای محرومان است .
نخسستین  اس