شهید آوینی

 
نشست "آرا و آثار خواجه نصیرالدین طوسی" برگزار می شود
نشست "آرا و آثار خواجه نصیرالدین طوسی" چهارم اسفند ماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ای