شهید آوینی

 

تفسیر 21 جلدی قرآن برای جوانان عرضه می شود
کتاب تفسیر قرآن در 21 جلد برای جوانان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم عرضه می شود.

این دوره 27 جلدی تفسیر خلاصه قرآن کریم که تحت عنوان تفسیر جوان عرضه می شود برگرفته از تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی است .

این تفسیر در قطع جییبی و توسط مؤسسه قرآنی تفسیر جوان گرد آوری و تهیه شده،  در این کتاب آیات و تفسیر آنها بصورت تک آیه ای تألیف شده است .

اعراب گذاری کل آیات و روایات، کلمات عربی، انتخاب قول برتر و حذف اقوال متعدد در تفسیر آیات، رعایت نظم در کل تفسیر از ویژگی های این دوره کامل  تفسیر خلاصه قرآن کریم است .

همچنین برای نخستین بار دوره کامل تفسیر بیان برگرفته از تفسیر عظیم مجمع البیان مرحوم طبرسی تدوین شد که حدود  900 سال پیش تألیف شده، در تفاسیر جهان اسلام اعم از تشیع و تسنن است. این تفسیر خلاصه در قطع جیبی چاپ شده است.
 

 

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo