Login failed for user 'IIS APPPOOL\www.aviny.com'. فعاليت رسمی دانشكده مجازی علوم حديث آغاز شد
شهید آوینی
 

همزمان با سال تحصيلی ۸۵-۸۴

فعاليت رسمی دانشكده مجازی علوم حديث آغاز شد

فعاليت‌های رسمی دانشكده مجازی علم حديث هم‌زمان با سال تحصيلی ۸۵-۸۴ بعد از سپری شدن موفقيت آميز مراحل آزمايش و با ثبت نام فراگير آغاز شد.
«سعيد حسينی» رييس اداره آموزش الكترونيكی دانشكده علوم حديث، ضمن بيان اين مطلب با اشاره به استقبال عده كثيری از علاقه‌مندان جهت فراگيری علوم حديث افزود: دانشكده علوم حديث در كنار برگزاری دوره حضوری كه از طريق آزمون‌های سراسری دانشجو پذيرش می‌كند اقدام به راه اندازی سيستم الكترونيكی سراسری با عنوان دانشكده مجازی علوم حديث كرده است.
وی در ادامه اضافه كرد: پس از اينكه مراحل آزمايش با موفقيت سپری شد، طبق مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ثبت نام از ۵۰۰ داوطلب ايرانی كه نزديك به ۱۰ نفر آنها از ديگر كشورهای جهان هستند آغاز شد.
وی در تشريح ابعاد ديگر دانشكده مجازی گفت: همه افراد با دارا بودن مدرك ديپلم نظام قديم و پيش دانشگاهی نظام جديد و در هر سن می‌توانند در اين دوره ثبت نام كنند و بعد از قبولی در مرحله اول آموزش‌های دانشكاه و كسب حداقل نمره به عنوان دانشجوی رسمی پذيرش شده و ادامه تحصيل بدهند.
حسينی افزود: ادامه تحصيل نيز از طريق اينترنت است كه دانشجويان طبق جدول برنامه‌هايی كه ارائه می‌شود به سايت دانشكده به نشانی www.vu.hadith.ac.ir مراجعه و ضمن آشنايی با دروس از تكاليف آزمون‌ها و كارهای آموزشی، تحقيقی و ... نيز مطلع می‌شوند و اگر ارتباط الكترونيكی قطع شود به عنوان غيبت منظور شده كه در امتيازات در پايان ترم اثرگذار خواهد بود.
وی در پايان تصريح كرد: نظير اين سيستم در كشور در دانشگاه‌های علم و صنعت، اميركبير و دانشگاه شيراز اجرا شده‌است، اما اين سيستم برای اولين بار در رشته علوم حديث فقط در اين دانشكده ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo