شهید آوینی
در پايتخت اردن
پوسترهای تبليغاتی ضد اسلامی جمع آوری شد

امان (پايتخت اردن) سه‌شنبه شب (هشتم رمضان) شاهد جمع آوری پوسترهای تبليغاتی بود كه در آن به جوانان مسلمان توهين شده بود.
به گزارش خبرگزاری قر آنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع رسانی (المحيط)، «دكتر سعد المناصير» فرماندار پايتخت و سرپرست عمليات پاكسازی تبليغات ضد اسلامی گفت: اين پوسترها از سوی شركت‌های تبليغاتی اردنی و به سفارش يكی از شبكه‌های راديويی كه در امان فعاليت می‌كند، طراحی و نصب شده است.
وی افزود: از موارد جمع آوری شده تصوير زن محجبه‌ای است كه زير آن عبارات «زورگو» و «متعصب» نوشته شده است.
«المناصير» ادامه داد: به منظور جلوگيری از تكرار چنين مواردی صاحبان شركت‌های تبليغاتی مذكور و همچنين مسئولان شبكه راديويی تحويل مراجع قضايی شدند.

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo