پنج فیلم کوتاه از آبادان در راه جشنواره فیلم دفاع مقدس
پنج فیلم کوتاه از فیلمسازان آبادان به دهمین جشنواره سراسری فیلم دفاع مقدس راه یافتند .

فیلم های کوتاه " منطقه صفر" اثربیژن گشتی زاده و" سیر" کاری ازجمشید عبود زاده ازتولیدات حوزه هنری آبادان ، " قربون روزگارمون " اثرهمایون شیخی و" شهدا "کارمهدی حمزه ازتولیدات صدا وسیمای مرکزآبادان وفیلم کوتاه " نفس زمان " اثرصادق رسولی ازتولیدات انجمن سینمای جوان آبادان جوازحضوردربخش مسابقه فیلمهای کوتاه این جشنواره را به دست آوردند.

دهمین جشنواره سراسری فیلم دفاع مقدس ازاول تا چهارم آذرماه درتهران برگزارمی شود .

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
http://www.aviny.com/News/84/07/20/06.aspx?mode=print