شهید آوینی

 

کتابهای برتر قرآنی سال معرفی می شوند

دومین دوره از انتخاب و معرفی کتابهای برتر قرآنی سال در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار خواهد شد.

در این دوره بر اساس آئین نامه، کتابهای چاپ اول که از مهر ماه سال 83 تا مهر ماه سال 84 منتشر شده است، مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت.

بر اساس این گزارش نفرات برتر در سه حوزه تألیف، ترجمه و تصحیح در رشته های تفسیر، علوم و معارف قرآنی، طی مراسمی معرفی و از آنان تقدیر می شود، در این میان اثر مرتبط با موضوع عدالت در قرآن کریم ، از جایگاه خاصی برخوردار است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo