شهید آوینی

 

بين‌المللي شدن پرونده 4ديپلمات به موازات اقدامات دولتي الزامي است

 يك كارشناس روابط بين‌الملل اظهار داشت:بين‌المللي شدن پرونده 4ديپلمات ربوده شده ايراني به موازات اقدامات دولتي الزامي است.

مهدي مطهرنيا خاطرنشان كرد: اصل قضيه ربايش 4ديپلمات با توجه به مستندات موجود بر اين است كه رژيم صهيونيستي در ربايش 4 ديپلمات ايراني دخيل است،ولي پرده‌اي از ابهام در مورد پيگيري اين پرونده وجود دارد و گمانه‌زني‌هاي مختلف تا به حال نه تنها به رفع ابهامات كمك نكرده بلكه به فضاي ابهامات افزوده است.
مطهرنيا با اشاره به شبيه بودن پرونده 4ديپلمات با پرونده امام موسي صدر، تصريح كرد: به واسطه ابهامات سياسي اين پرونده كه ناشي از موقعيت مكاني و زماني وقوع حادثه و كنشگران آن مي‌باشد و همچنين پيامدهاي آن ممكن است بيش از اصل خود پرونده عوامل دخيل را تحت‌الشعاع قرار دهد، مجموع اين عوامل فاكتورهايي را ايجاد كرده است كه موجب شده تا كنشگرها، رسانه‌ها و فعالان سياسي از نزديك شدن به اين پرونده و اظهار نظر راجع به آن محتاطانه عمل كنند.
اين كارشناس روابط بين‌الملل مشكل عمده پيگيري پرونده 4ديپلمات را رفتار بي‌منطق رژيم صهيونيستي ارزيابي كرد و افزود:ايران دشمن استراتژيك و اعتقادي خود را بيش از آن‌كه امريكا بداند، رژيم صهيونيستي را مدنظر قرار داده است و اين رژيم سعي مي‌كند تا از وضعيت اين 4ديپلمات به عنوان يك برگ برنده در تعامل با ايران استفاده كند.
مطهرنيا در پايان تاكيد كرد:خانواده‌هاي اين 4گروگان بايد از طريق مجامع بين‌المللي و بشردوستانه حركتي به موازات حركت‌هاي دولتي شكل دهند. همان مجامعي كه ادعاي دفاع از حقوق بشر را دارند و خود را مدعي اجراي كنوانسيون حقوق بشر دوستانه مي‌دانند،بايد مورد خطاب خانواده‌هاي اين 4نفر قرار گيرند تا از طريق آن‌ها اين پرونده روند بررسي بين‌المللي خود را طي كند.

منبع:خبر گزاری فارس

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo