شهید آوینی

 

"ستاد توزیع قرآن رایگان" در آمریکا به کار خود ادامه می دهد
شورای روابط اسلامی - آمریکایی به عنوان حامی ستاد توزیع قرآن رایگان درمیان غیر مسلمانان قصد دارد غیرمسلمانان ایالات متحده را با قرآن آشنا کند.

این ستاد تحت عنوان سیاحت در قرآن با هدف آشنا کردن غیرمسلمانان با کتاب مقدس اسلام به فعالیت خود ادامه می دهد.

شورای روابط اسلامی - آمریکایی از زمان آغاز این طرخ در ماه اواخر تیرماه تا کنون با بیش از 20 هزار درخواست مبنی بر دریافت قرآن رو به رو شده است.

ستاد سیاحت در قرآن شورای روابط اسلامی - آمریکایی تلاش می کند تبلیغاتی منفی را که علیه کتاب قرآن وجود دارند از بین ببرد تا از این پس بی حرمت به کلام خداوند در قرآن صورت نگیرد.

افرادی که خواستار در اختیار داشتن قرآن هستند یک قرآن با جلد ضخیم و ترجمه انگلیسی و عربی دریافت می کنند.

ربیح احمد، سخنگوی شورای روابط اسلامی - آمریکایی گفت: ما احساس می کنیم بهترین راه برای پاسخ به آمریکاییها این است که فرصتی در اختیار آنها قرار دهیم تا خود قرآن را مطالعه نمایند. ما تا کنون پاسخهای و واکنشهای مثبتی از این تلاشها گرفته ایم.

برخی از این درخواستها از سوی روحانیون مسیحی صورت گرفته اند که می خواهند درباره اسلام مطالب بیشتری بیاموزند. همچنین پاره ای از درخواستها از سوی دانشجویان، استادان دانشگاه، افراد بی دین، زندانیان، پلیس و مقامات رسمی دولتی که با جوامع مسلمان سروکار دارند مطرح شده اند.

احمد تصریح کرد این ستاد تا زمانی که از لحاظ مالی در مضیقه قرار نداشته باشیم و استقبال از آن هم وجود داشته باشد به فعالیت خود ادامه می دهد. 

 

 

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo