شهید آوینی
 
همایش "دنیای بیکران کتابت و کتاب آرایی قرآن کریم" برگزار می شود
همایش "دنیای بیکران کتابت و کتاب آرایی قرآن کریم" در طول چهارده قرن در روز چهارشنبه بیستم مهر ماه در مرکز دایرة المعارف انسان شناسی برگزار می شود.

همایش "دنیای بیکران کتابت و کتاب آرایی قرآن کریم" در نظر دارد موضوعاتی مانند ویژگیهای هنر نسخه پردازی، زیباشناختی قرآن، خوشنویسی در خدمت کتابت کلام الله مجید و ریتم موسیقایی قرآن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. 

در کنار این همایش، نمایشگاه بزرگی از روند کتابت و کتاب آرایی قرآنی از قرن اول تا سده معاصر با صدها اثر برگزار می شود. در این نمایشگاه نمونه های بی نظیر و بی بدیلی از کاتبان وحی و مذهبین، مصورین، وراقان، وصالان، صحافان و مجلدین 15 قرن به نمایش گذاشته می شود.  این نمایشگاه از ساعت 19 الی 22 در مرکز دایرة المعارف انسان شناسی واقع در سعادت آباد، پایین تر از میدان کاج، نبش خیابان 13 پلاک 72 دایر است.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo