شهید آوینی

 
همایش شیعه شناسی برگزار می شود
همایش شیعه شناسی با عنوان "ضرورت ها و بایسته های شیعه شناسی، راهکارها و چالشها" با هدف ارتقاء پژوهش های بنیادی و کارآمد در مورد شیعه و تأسیس رشته و کرسی شیعه شناسی در نظام آموزشی حوزه و دانشگاه، بهمن ماه امسال از سوی معاونت پژوهش مدرسه عالی امام خمینی (ره) برگزار می شود.

بررسی تحقیقات غرب درباره شیعه، هدف ها و روش ها، بررسی تحقیقات جهان عرب درباره شیعه (با تأکید بر اهداف و نارسایی‌ها)، هویت کلام شیعه، شیعه و عرفان، تفکر عقل در شیعه، روشهای تفسیر در شیعه، ویژگیهای فقه اهل بیت(ع) و شیعه در نگاه اهل بیت (ع)، از جمله محورهای همایش شیعه شناسی است.

اهل بیت (ع) و ندای وحدت، تصورات فکری شیعه در طول تاریخ، ضرورت تعامل شیعه با دیگر مذاهب اسلامی، معرفی مراکز شیعه ‌شناسی جهان (با تأکید بر اهداف و آثار) و بررسی نحوه تعامل شیعیان با ادیان و مذاهب مختلف برخی دیگر از اهداف و برنامه های همایش فوق اعلام شده است.

موانع رشد اندیشه شیعه، شیعه در نگاه دیگران، بررسی علل تبلیغات منفی علیه شیعه، ضرورت تأسیس گروه شیعه ‌شناسی، ضرورت معرفی مذهب تشیع، نقاط ضعف شیعه از نگاه غیر شیعه و بررسی شبهات وارده به مذهب تشیع، از دیگر محورهای پیش بینی شده برای همایش شیعه شناسی است.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده همایش شیعه شناسی، 27 بهمن ماه امسال از سوی اداره ساماندهی مطالعات و تحقیقات معاونت پژوهشی مدرسه عالی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo