شهید آوینی
 
از طرف وزارت بهداشت انجام می گيرد:  صدور كارت معاينه پزشكی برای خادمين مساجد درماه مبارك رمضان
كارت معاينه پزشكی برای خادمين مساجد و مسئولان تهيه و توزيع مواد غذايی صادر می‌شود.
به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، سرپرست اداره بهداشت مواد غذايی و اماكن عمومی وزارت بهداشت با اعلام اين كه مواد گندزدای موجود در سيستم بهداشتی در ايام ماه مبارك رمضان به طور مجانی در اختيار هيات امنای مساجد سراسر كشور قرار می‌گيرد در ادامه از صدور كارت معاينه پزشكی برای خادمين مساجد و مسئولان تهيه و توزيع چای و مواد غذايی خبر داد.
مهندس سيدرضا غلامی با اشاره به اين كه همزمان با حلول ماه مبارك رمضان فعاليت كنترل و نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايی به ويژه محل طبخ شيرينی‌های سنتی مثل زولبيا، باميه و غذاهايی همانند حليم و آش تشديد می‌شود، گفت: طی بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور و هماهنگی با مجامع امور صنفی و بازرگانی نظارت ويژه‌ای بر مراكز فعاليت بعد از افطار اين مراكز صورت می‌گيرد.
وی افزود: بر اساس بخشنامه‌ صادره كه با امضای معاونت سلامت وزارت بهداشت نظارت بر مساجد و اماكن متبركه در دستور كار معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور قرار گرفته است كه از آن جمله نظارت مستمر بر سرويس بهداشتی مراكز و اماكن متبركه، رعايت نظافت عمومی، عدم استعمال دخانيات و نظارت بر طبخ و كنترل آنهاست. در اين راستا كارشناسان بهداشتی موظف به توجيه هيات امناهای مساجد هستند و مواد گندزدا مثل كرولين برای ضدعفونی سرويس بهداشتی و پركلرين برای ضد عفونی ظروف غذاخوری تا پايان ماه مبارك رمضان در اختيار هيات امنای مساجد و اماكن متبركه قرار می‌گيرد.
وی ادامه داد: از بندهای اضافه شده در بخشنامه امسال معاينه رايگان پزشكی خادمين مساجد و افراد مسئول تهيه و توزيع چای و مواد غذايی است كه به موجب آن برای آنان كارت معاينات پزشكی صادر می‌شود كه اين دليل بر عدم وجود بيماری‌های واگير داراست.
به گفته سرپرست اداره بهداشت مواد غذايی و اماكن عمومی وزارت بهداشت به موجب بخشنامه‌های صادره كارشناسان بهداشتی می‌توانند در مساجد بين دو نماز و در مراسم سخنرانی مذهبی متناسب با وضع محل و موقعيت حضور داشته باشند.

 

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo