شهید آوینی

 

اولین مجله خانوادگی مسلمانان انگلستان به صورت ماهنامه منتشر می شود
اولین مجله خانوادگی مسلمانان در انگلستان با توجه به علاقه درحال گسترش غیر مسلمانان، پس از دو سال فعالیت به عنوان فصلنامه از روز پنج شنبه در قالب ماهنامه میان دیگر رسانه های بریتانیا قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر"، مجله اسلامی " امِل " تا کنون  تنها در کتاب فروشی های اسلامی عرضه می شد، اما از این پس همراه دیگر مجلات خانوادگی در فروشگاهای زنجیره ای بزرگی چون دبلیو اچ اسمیت، اسدا، بوردرز و واتر استونز به فروش می رسد.

این مجله قصد دارد تا تصویر صحیحی از زندگی مسلمانان ارائه کرده ، شکافهای فرهنگی را از میان ببرد، باورهای نادرست و سوء تعابیر موجود درباره اسلام را نیز اصلاح کند.

این مجله که عنوان انگلیسی آن " Emel" است و تلفظ آن صدای ام و ال می دهد نشانگر حرف اول واژه مسلمان و زندگی در زبان انگلیسی است و از لحاظ ظاهر تا حدی به واژه امید در زبان عربی ( اَمل) شباهت دارد. این مجله اکنون اقدام به ارائه آگهی تبلیغاتی خود از طریق تلویزیون کرده است و در نظر دارد برای تبلیغ در تابلوهای تبلیغاتی خیابانی نیز اقدام کند.

سارا جوزف، سردبیر این مجله است که آن را همراه با همسر خود در سال 2003 تأسیس کرده اند . وی در سال گذشته به دلیل خدمات خود در راستای ترویج گفتگوی بین ادیان جایزه "او بی اس" ( فرمان امپرواطوری بریتانیا) را از آن خود کرد.

به گزارش "مهر" ، جوزف که در 16 سالگی از مذهب کاتولیک روم به اسلام روی آورد در این مجله سعی دارد اسلام را برای غیر مسلمانان تبیین نماید. وی در این رابطه اظهار داشت : توضیح ابعاد مثبت اسلام به غیر مسلمانان بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت : در چنین موقعیتی که جامعه اسلامی از زوایای منفی در مرکز توجه قرار دارد، ارائه چگونه سبک و شیوه زندگی روزانه مسلمانان عادی بسیار حائز اهیمت تلقی می شود. اگر مسلمانان احساس انزوا کنند برای جامعه مضر تلقی می شود. ما قصد داریم وحشتها و تنشها را کاهش دهیم.

سارا جوزف، سردبیر این مجله در یک بیانیه مطبوعاتی تصریح کرد : ما به واسطه مجله امِل پنجره ای را به زندگی جامعه اسلامی به دور از کلیشه و باورهای ناردست باز کرده ایم. ما قصد داریم شکافهای ناشی از عدم درک اسلام را از میان برداریم.

جوزف دررابطه با این مجله که در برگیرنده گزارشات، آگهی، مصاحبه و نگاهی ژرف به زندگی مسلمانان است گفت : این مجله فرهنگ و میراث غنی مسلمانان را نشان می دهد.

براساس گزارش روز گذشته نشریه تایمز، سرمقاله اولین شماره ماهنامه امِل درباره راههایی نوشته شده است که مسلمانان می توانند به مثابه یک پنجره، در و پل نسبت به جامعه اسلامی در نظر گرفته شوند.

 

 

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo