شهید آوینی
 
همایش سران مراکز اسلامی برگزار شد
همایش سران مراکز اسلامی، با عنوان " پایبند در میانجیگری"، با هدف ایجاد بستر مناسب بمنظور گفتگوی مسلمانان ، دیروز دوشنبه 5 مهرماه در سنگاپور برگزار شد .

شرکت کنندگان دراین کنفرانس به راهکارهایی برای ایجاد تفاهم و بررسی زمینه های همکاری جهت فراهم کردن بستری مناسب برای صلح جهانی پرداختند.

خبرگزاری سنگاپور اعلام کرد این همایش در راستای برقراری  تعادل و تسامح در دین اسلام، به فعالیتهایی که مراکز فرهنگی و اسلامی در جنوب شرقی آسیا و منطقه اقیانوس  آرام انجام می دهند، توجه داشته است.

سازمان تربیت علوم و فرهنگ اسلامی" آیسیسکو" با اشراف بر این مسئله اعلام کرد برنامه های فرهنگی و اسلامی را با همکاری شورای دارایی اسلامی جهانی و انجمن فراخوان اسلام در سنگاپور، اجرا خواهد کرد.

 

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo