Login failed for user 'IIS APPPOOL\www.aviny.com'. مسلمانان اتریش حملات نژاد پرستانه علیه مساجد را محکوم کردند
شهید آوینی
 
مسلمانان اتریش حملات نژاد پرستانه علیه مساجد را محکوم کردند
اقلیت مسلمان اتریش حملات نژاد پرستانه ای که اوایل هفته جاری علیه مسجد شهر لینز صورت گرفت را محکوم کرده و از سیاستمداران و رسانه ها خواستند تا قاطعانه با ستادهای ضد اسلام برخورد کنند.شورای اعتبار دینی اسلام در اتریش در بیانیه ای اظهار داشت: حمله به مکانهای عبادی مسلمانان درحالیکه آنها درحال نیایش و دعا هستند، بسیار نگران کننده است.

مهاجمان به مسجد، که تاکنون شناسایی نشده اند، دوم  مهر ماه در شهر لینز درحالیکه مسلمانان در حال اقامه نماز صبح بودند به سمت شیشه های این مسجد سنگ پرتاب کردند. این حمله کسی را زخمی نکرده تنها به شیشه های مسجد صدمه وارد کرده است.

شورای اعتبار دینی اسلام که به عنوان نماینده مسلمانان در اتریش فعالیت می کند، گفت: این حادثه نشان دهنده انزجار دینی و آمادگی برای استفاده زور علیه اقلیتهای دینی محسوب می شود و نه تنها مسلمانان و بلکه همه جامعه اتریش باید با آن رو به رو شوند. این شورا همچنین اظهار داشته که حملاتی از این قبیل بدلیل اشاعه باورهای نادرست و سوء تعابیر درباره مسلمانان و دینی آنها صورت می گیرد.

مسلمانان اتریش 400 هزار نفر برآورد شده اند که این تعداد 4 درصد از جمعیت 8 میلیونی اتریش را تشکیل می دهند. اسلام در سال 1912 در این کشور به رسمیت شناخته شد و پس از مذهب کاتولیک دومین دین بزرگ این کشور به شمار می رود.
در سال 2003 مهاجمان ناشناس بیش از 30 قبر را در گورستان مسلمانان در شهر لینز مورد حمله قرار دادند؛ این گورستان چندی پیش به دنبال حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا نیز مورد حمله قرار گرفت.این در شرایطی است که نوشتن اظهارات و شعارهای ضد مسلمانان در دیوارهای چندین مسجد در سراسر کشور اغلب مشاهده می شود.حزب لیبرال اتریش که از احزاب سیاسی جناح راستی این کشور تلقی می شود در رأس هدایت و سازمان دهی ستادهای ضد خارجیان قرار دارد.

هینز فیشر"، رئیس جمهور اتریش به دنبال حملات انفجاری لندن گفت: اسلام دشمن غرب نیست، و به دولتهای اروپایی هشدار داد که علیه ترور با گامهای کورکورانه ای که توسط خشم و انزجار هدایت می شوند، علیه اقلیت مسلمان سراسر اروپا اقدام نکنند.

به گزارش اسلام آن لاین، از سال 2004  فیشر اقدام مثبتی در راستای وضعیت اقلیت مسلمان این کشور صورت داده است. وی در ماه رمضان گذشته نمایندگان مسلمان را به مهمانی افطار دعوت و در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس « شورای اعتبار دینی اسلام» شرکت کرد.

 

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo