شهید آوینی
 

استقبال آمريكايی‌ها از قرآن همچنان ادامه دارد

۲۰ هزار آمريكايی خواستار دريافت قرآن شدند

پس از انجام تبليغات وسيع و توزيع مجانی قرآن در آمريكا، هزاران آمريكايی ديگر نيز خواستار دريافت نسخه‌های ترجمه شده قرآن به زبان انگليسی شدند.
به نقل از نسيج، مجلس شورای اسلامی آمريكا به‌تازگی بيش از ۲۰ هزار درخواست ترجمه قرآن‌كريم از آمريكايی‌هايی كه به ترجمه انگليسی قرآن‌كريم علاقه‌ دارند دريافت كرده‌است.
(CAIR) در بيانيه‌ای در اين باره گفت: اين امر پس از انجام تبليغات وسيع در زمينه دين اسلام و اهدای قرآن به صورت مجانی به آمريكائيان به وقوع‌پيوسته‌است.
«بارفيز احمد» رييس مجلس شورای اسلامی آمريكا تصريح كرد كه تبليغات اخير برای دسترسی آمريكايی‌ها بصورت مجانی به قرآن‌كريم ادامه خواهد داشت... همچنين در بيانيه‌ ۱۷ می ۲۰۰۵ از آمريكائيان علاقمند به قرآن خواسته شد تا برای دسترسی مجانی به ترجمه انلگيسی قرآن و آشنايی بيشتر با دين اسلام در سايت‌های اعلام شده ثبت‌نام كنند.
طبق گفته مجلس شورای اسلامی آمريكا آمار رسيده حاكی از آن است كه آمريكائی‌ها آشنايی زيادی با اسلام ندارند و علاقمند به آشنايی بيشتر با آن هستند.
گفتنی است سازمان مجلس شورای اسلامی آمريكا ۵۰۰ نسخه از ترجمه معانی قرآن به زبان انگليسی را تيرماه سال جاری بين علاقه‌مندان آمريكايی به طور مجانی توزيع كرد كه با استقبال خوبی روبه‌رو شد.

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo