شهید آوینی

 

از سوی سازمان تبلیغات اسلامی
شمائل ائمه اطهار از سوی سازمان تبلیغات ساماندهی می شوند
تصاویر مذهبی( شمایل ائمه اطهار) که در مناسبتهای مختلف، بویژه ایام ماه محرم در اماکن عمومی نصب می شوند، از سوی سازمان تبلیغات اسلامی مورد بررسی و ساماندهی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر" از آنجا که طی چند سال اخیر چهره های بسیاری با عناوینی از قبیل نماد و سمبل از ائمه معصومین، چون حضرت عباس (ع) در اماکن عمومی نصب می شود، سازمان تبلیغات اسلامی بر آن است تا با برنامه ای دقیق و زیربنایی  این مسئله را مورد رسیدگی قرار دهد .

در چند سال گذشته این تصاویر که بصورتی واضح در معرض دید عموم قرار می گیرد مناقشاتی را در پی داشته و بسیاری از مردم و مسئولان رسیدگی به این قضیه را خواستار شدند.

بسیاری از کارشناسان هنری و مذهبی اعتقاد دارند که تأثیر دائمی و نهایی چنین تصاویری کاملا منفی است و روند شمایل پردازی صرف مظاهر صورت پردازی بوده و این اقدامات در دراز مدت بسیار خطرناک است.

این گروه می گویند می بایست با برنامه ریزیهای دقیق و هماهنگیهای صحیح، اقدامات مناسب در این زمینه صورت گرفته و با توجه به خواست و گرایش فطری عموم به داشتن تصاویر، آثاری چون " عصر عاشورای" استاد فرشچیان را خلق و ضمن پاسخگویی به نیازهای فطری اقشار مختلف مردم، اصول و مبانی را نیز رعایت کرد.

به منظور رفع بحثهای ایجاد شده، سازمان تبلیغات اسلامی بر آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسانه موضوع، ساماندهی منطقی در این زمینه داشته باشد. 

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo