شهید آوینی

 

تا دو ماه دیگر از تابلو مرکز ایرنا در خراسان به نام "کاظم اخوان" پرده برداری می شود
فروزان فر مدیر خبرگزاری ایرنا در خراسان ضمن پذیرفتن این که در پیگیری صحیح سرنوشت کاظم اخوان از جانب خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کوتاهی شده است، اعلام کرد : تا دو ماه دیگر از تابلو مرکز ایرنا در خراسان به نام کاظم اخوان پرده برداری می شود.

حسین فروزان فر مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی( ایرنا) در خراسان گفت :درسالهای پس ازپیروزی انقلاب که در ایرنا مشغول کار بودم از نزدیک کاظم اخوان را ندیدم اما به عنوان یک چهره فعال ایشان را می شناختم. ایشان از افتخارات خبرگزاری بوده و هستند.

وی افزود : من معتقدم سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در ابعاد ملی باید مساله پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی مخصوصا کاظم اخوان که خبرنگار این خبرگزاری بوده را پیگیری کند و قبول دارم که در پیگیری صحیح سرنوشت کاظم اخوان از جانب خبرگزاری ایرنا کوتاهی شده است چون می توانستند جریان سازی بهتری انجام دهند.


کاظم اخوان عکاس ربوده شده خبرگزاری جمهوری اسلامی

فروزان فر تصریح کرد : ما نیز در نمایندگی ایرنا در خراسان خود را ملزم به پیگیری سرنوشت کاظم اخوان می دانیم و کوتاهی در این زمینه طی سالهای گذشته را نیز رد نمی کنیم اما این کوتاهی تنها به واحد خراسان بر نمی گردد.

مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی( ایرنا) در خراسان گفت : با آمدن مدیرعامل جدید قطعا این موضوع به صورت جدی تر دنبال می شود چون خادم المله فردی است که بیشتر به اصالت کار واقف است و یقینا بیشتر از گذشته در زمینه پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی دربند رژیم صهیونیستی، مخصوصا کاظم اخوان عکاس این خبرگزاری جریان سازی صورت خواهد داد.

وی با بیان این که باید به صورت مستمر با جریان سازی این مساله را دنبال کنیم تا اخبار و مصاحبه های متعدد در این زمینه تولید شود، افزود : از سه ماه قبل تابلو مرکز ایرنا در خراسان به نام کاظم اخوان آماده شده و الان در راهرو ساختمان قرار دارد چون طی یک سال گذشته در حال بازسازی ساختمان ایرنا در خراسان هستیم که تاکنون 104 میلیون تومان هزینه در برداشته است و در صورت تخصیص اعتبار باقی مانده، تا دوماه دیگر از تابلو مرکز ایرنا در استان خراسان به نام کاظم اخوان پرده برداری می شود.

فروزان فر بخش دیگری از پیگیری ها برای روشن شدن سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی دربند رژیم صهیونیستی را مربوط به رایزن های فرهنگی و نمایندگی های وزارت خارجه در خارج از کشور دانست که باید قوی تر عمل کنند.

منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo