تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی دربوسنی هرزگوین و تاجیكستان

به زودی شعبه‌های بوسنی هرزگوین و تاجیكستان دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس می‌شود.به نوشته «توسعه»، عبدالله جاسبی در مراسم گشایش واحد قائنات این دانشگاه از افزایش واحدهای برون‌مرزی این دانشگاه خبر داد و گفت: در راستای برنامه 5 ساله چهارم توسعه، 10 واحد دانشگاهی در كشورهای مختلف جهان تأسیس می‌شود كه علاوه بر انگلستان، لبنان و امارات به زودی شعبه‌های بوسنی هرزگوین و تاجیكستان تأسیس خواهد شد.

Logo
http://www.aviny.com/News/82/07/26/t1.aspx?mode=print