روز شمار دفاع مقدس 23 شهریور ماه

61/06/23

تاكید ابوغزاله وزیر دفاع مصر بر اهمیت امنیت در خلیج فارس و نقش مصر برای حفظ ثبات در منطقه و اشاره به خطرناك كردن ایران برای امنیت خلیج فارس (برعهده گیری نقش جدید مصر در جنگ ایران و عراق. وجود مزدوران مصر به عراق نیز موید آن است.

65/06/23

ماهوارههای جاسوسی تعداد نیروهای ایرانی آماده حمله را 650 هزار نفر اعلام كرده اند. ادامه بسیج نیرو در عراق: عراق 17 ساله ها و 41 و 42 ساله ها را به خدمت فراخواند. وزیر كشور عراق به عربستان رفت. ارتباط این سفر با شلیك موشك ایرانی به بغداد. در درگیری حزب دمكرات و كومهله در اطراف بوكان، 13 تن از دو طرف كشته شدند. دیپلمات عراقی در كراچی بر اثر انفجار بمبی به قتل رسید كه سفارت عراق آن را به ایران نسبت داد. رئیس شورای عالی سودان برای ارائه طرح میانجیگری سودان به عراق میرود. رادیو مسكو شروع و تداوم جنگ بین ایران و عراق را از توطئههای امپریالیسم دانست. ژاكشیراك: پیشرفت محسوسی در مسئله گروگانهای فرانسوی در لبنان حاصل شدهاست. امیدواریم بهبودی روابط با ایران ادامه یابد. یك سرباز فرانسوی عضو نیروهای چند ملیتی در لبنان بر اثر انفجار بمب كشته شد.

66/06/23

عملیات نیروهای حزب دمكرات كردستان عراق در استان دهوك و تصرف شهر كانیماسی . بازتاب تصرف كانیماسی و تحلیل رادیو بی . بی . سی . از عملیات نیروهای مبارز كرد عراق و اقدامات احتمالی تركیه . كمین عناصر حزب كومهله در محور سراب قامیش سنندج در مسیر نیروهای پایگاه چرندو . درگیری بین نیروهای خودی و افراد گروه خبات در روستای “ گرماب “ بانه . تداوم گلولهباران شهرهای مرزی با وجود حضور دبیركل سازمان ملل متحد در منطقه . سومین روز عملیات مینروبی كشتیهای فرانسوی در سواحل امارات متحده عربی . موافقت دولت بلژیك با اعزام كشتی جنگی به خلیج فارس و تفسیر رادیو مسكو از این اقدام . دیدار یك روزه دبیركل سازمان ملل متحد از بغداد و ملاقات وی با صدام حسین و طارق عزیز . گزارش خبرگزاری عراق و فرانسه از این ملاقات . بازتاب و تفسیر نشریه های منطقه و جهان از سفر دبیركل سازمان ملل متحد و دلایل عدم موفقیت آن . حمایت دو تن از علمای لبنان از تعیین متجاوز در جنگ ایران و عراق و انتقاد آنها از حضور نظامی امریكا در منطقه . كشورهای اروپایی و شوروی در انتظار نتیجه مأموریت دبیركل سازمان ملل متحد هستند . چگونگی ارائه كمكهای ژاپن به عملیات حمایت از كشتیها در خلیج فارس در دیدار ریگان و نخستوزیـر این كشـور در اجـلاس آینده مجمـع عمـومی سـازمان ملل متحد بـررسی خواهـد شـد . گفتوگوی مقامات بحرین با وزیر دریایی امریكا و مقامات انگلستان در خصوص مأموریت دبیركل و مسائل خلیج فارس . مقایسه پیروزی هركدام از دو كشور ایران و عراق در جنگ و پیآمدهای آن از نظر وزیر جنگ سابق اسراییل . گزارش روزنامه “ لاتریبون “ پاریس از میزان بدهی عراق و نحوه بازپرداخت آن . سخنان كاظمپور اردبیلی در مورد افزایش سهمیه تولید نفت عراق و احداث خط لوله جدید از گچساران به عمان و صدور نفت از طریق خط لوله ایران به شوروی .

همزمان با آغاز سفر دبیركل سازمان ملل متحد به تهران، انگلیس و امریكا. پیش‌نویس قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران را برای تسلیم كردن به شورای امنیت تهیه كرده‌اند