روز شمار دفاع مقدس، نهم شهریور ماه

65/06/10

حركت غواصان لشكر14 امام حسین برای تصرف اسكله العمیه؛ در آخرین دقایق شب، نیروهای غواص پس از طی مسافتی با قایق، با وجود اوضاع نامساعد جوی، در سه كیلومتری اسكله در آب رها شدند. پیشروی و درگیری یگانها در منطقه عملیاتی حاجعمران؛ هوشیاری قبلی دشمن، اجرای آتش و منور در منطقه عملیاتی؛ موفقیت تیپ9 بدر در تصرف اهداف خود؛ موفقیت اولیه تیپ 155 شهدا در تصرف ارتفاع 2519؛ پاتك سنگین دشمن و عقبنشینی نیروهای خودی از مواضع متصرفه؛ موفقیت نسبی تیپ105 و لشكر10 در تصرف قسمتی از اهداف، فشار دشمن و عقبنشینی نیروها؛ تیپ9 بدر، 277 عراقی را اسیر كرد و پنج تانك را به غنیمت گرفت؛ پاتكهای دشمن و بمباران شدید منطقه؛ برادر رحیم صفوی: یكی از اهداف این عملیات، درگیر نگاهداشتن دشمن تا آغاز عملیات مهم دربندیخان است. تعویق مجدد عملیات جزیره مجنون؛ وجود مشكلات متعدد: نیرو، آموزش، تداركات. اقدامات مهندسی دشمن در شرق دجله و افزایش پرواز هلیكوپترهایش در منطقه. پیام خلبانان در دیدار با نخستوزیر در پی ربوده شدن یك هواپیمای اف14: اگر امریكا قصد تجاوز نماید، ما با عزم استوار و با نثار خون خود، آنان را به قعر دریا میفرستیم. فرمانده كل سپاه طی نامهای به فرماندهان نواحی سپاه برنامه اعزام سه مرحلهای تأمین 500 گردان را اعلام كرد: "طلایه داران عاشورا" از 10 تا 15 شهریور، "حماسهسازان عاشورا" از 20 تا 25 شهریور، "فاتحان عاشورا" از اول تا پنجم مهرماه. اقدام جهاد سازندگی برای سازماندهی نیروهای متخصص و تشكیل گردانهای انصار جهت تأمین نیاز مهندسی - رزمی یگانهای عملیاتی. گزارش مركز تحقیقات استراتژیك اسرائیل از توان نظامی ایران و عراق: ارتش عراق، دارای 30 لشكر مجهز به 5000 تانك شده و با افزودن 150 هزار سرباز، چندین لشكر پیاده نظام را بر 9 لشكر زرهی و مكانیزه قبلی خود اضافه كردهاست ولی واحدهای جدید از كارآیی كافی برخوردار نیستند. برتری هوایی عراق 5/5 برابر توانایی ایران میباشد. برتری زمینی عراق از لحاظ تانك پنج برابر و توپخانه چهار برابر است. ایران فقط در زمینه نیروی دریایی از برتری كامل برخوردار است ولی با این همه دارای یك سلسله برگهای برنده مانند برتری جمعیت، یكپارچگی مذهبی، وسعت خاك و توانایی تجهیز مردم میباشد. ایران توانسته بدون استقراض به جنگی خارق العاده ادامه دهد. تحلیل واشنگتن پست از حمله آینده ایران و پیآمدهای شكست یا پیروزی عملیات در داخل ایران و عراق، وضعیت توان نظامی ارتشهای دوكشور؛ یك مقام وزارت جنگ امریكا: در صورت داشتن اراده برای پیروزی، هیچ دلیلی برای باخت عراق وجود ندارد. در جلسه افتتاحیه هشتمین اجلاس جنبش غیرمتعهدها؛ موگابه و عرفات خواستار پایان جنگ شدند. بحث رسانهها درباره پیشنهاد عراق مبنیبر انعقاد پیمان عدم تجاوز به ایران. وزیر سپاه پاسداران هنگام عزیمت به لیبی گفت: در آنجا در زمینههای سیاسی، نظامی گفتوگو خواهیم كرد. نشریه اقتصادی مید: ایران در هفته گذشته روزانه 500 هزار بشكه نفت صادر كردهاست؛ ایران تا قبل از 21 مرداد روزانه 1200000 بشكه نفت صادر میكرد.

66/06/10

حمله هوایی عراق به كارخانه ذوب آهن اصفهان ، تأسیسات نفتی رامهرمز ، مركز كشت و صنعت شوشتر و سه فروند كشتی در خلیج فارس . سقوط یك فروند از هواپیماهای متجاوز دشمن . حمله عراق به دو كشتی با نامهای “ استار رای “ و “ بیگ اورنج “ . سرنگونی یك فروند هواپیمای مهاجم عراقی و نجات خلبان آن به دست نیروهای امریكا . اعتراض ستاد تبلیغات به این اقدام امریكا . حمله قایقهای توپدار به دو كشتی “ مونگا “ و “ استرو پكاسوس “ . گلولهباران مراكز نظامی ـ صنعتی عراق و حمله هواپیماهای ارتش به محل تجمع نیروهای عراقی در شرق العماره . ریچاد مورفی حملات هوایی عراق را الزامی دانست . گزارش یونایتدپرس از واشنگتن درباره حملات عراق و موضع مقامات امریكا . وزارت خارجه كشورهای انگلستان ، آلمان و ایتالیا با احضار كاردارهای عراق در لندن ، بن و رم نگرانی دولتهای خود را از شروع حملات این كشور در خلیج فارس به آنها اعلام كردند . ورود ناو امریكایی میسوری به خلیج فارس . استعداد نیروهای امریكایی در منطقه . گزارش رادیو بی . بی . سی . از اعلام آمادگی امارات متحده عربی و عمان برای واگذاری امكانات بندری به انگلستان . خاطرات واینبرگر در مورد همكاری كشورهای حاشیه خلیج فارس با ناوگان امریكا . استفاده هواپیماهای عراقی از فضای كویت و گزارش هفته نامه “ العمل الاسلامی “ در مورد كمكهای مالی و تداركاتی كویت به عراق . گزارش رادیو امریكا : بررسی تاریخچه درگیریها در منطقه خلیج فارس ؛ حملات هوایی عراق به منابع نفتی و كشتیهای حامل نفت ایران ؛ اقدامات متقابل ایران و استقرار موشكهای كرم ابریشم و اقدامات امریكا در این منطقه . تأكید امریكا ، شوروی و كشورهای عربی بر اعمال فشار بیشتر بر ایران برای پذیرش قطعنامه 598 . گزارش خبرگزاری فرانسه از موضع كشورهای عربی در مورد مسایل منطقه . سفر مهندس موسوی به مازنداران و تشریح مواضع ایران در قبال حملات عراق و حمایت امریكا از عراق . تغییر موضع لیبی در مورد جنگ . قذافی : این جنگی است كثیف ، بازنده و بیمعنی . حمایت قذافی از ایران در مقابل امریكا . انتقاد روزنامه “ الرای العام “ از اوضاع جهان عرب . استفاده وزارت دفاع امریكا از واژه خلیجعربی به جای خلیج فارس و توضیحات شیرین هانتر در این مورد . درگیری عناصر حزب دمكرات با پایگاه و مردم روستای “ گریگمان “ سلماس . حمله منافقین به پایگاه مرزی سپاه در سقز . حمله مبارزان كرد عراقی به پایگاههای گردان 77 . اعدام انقلابی سه تن از عناصر حكومت عراق در بغداد و رانیه .