روز شمار دفاع مقدس، پنج شهریور ماه

65/06/05

تجديدنظر در طرح مانور عمليات آتی جزيره مجنون و مقايسه طرح جديد با طرح قبلي. نزديك شدن زمان اجرای عمليات دربنديخان؛ اقدامات دشمن و احتمال آگاهیاو. گزارش شناسايی انجام شده از عمق خاك عراق در حدفاصل سردشت - پاوه. درگيریيك گروه گشتی رزمی خودی با دشمن در منطقه مهران. حمله هواپيماهای عراقی به يك نفتكش در خليج فارس. افراد حزب دمكرات با كمين در حوالیمهاباد، 16 تن از نيروهای خودی را شهيد كردند. تاكنون از خوزستان 1444 تن تحت عنوان "كاروان غدير" به جبهه اعزام شدهاند. نامه نماينده عراق به دبيركل سازمان ملل: «ايران اعلام كرده است كه جنگ را تا 20سال ديگر ادامه میدهد.» نامه نخست وزير عراق به شوراي امنيت مبنی بر حمله مجدد ايران به مناطق مسكونیعراق. در جلسه كارشناسان كشورهای غيرمتعهد دو اصل پيشنهادی ايران تصويب شد؛ بي.بي.سي: جنگ ايران و عراق به شدت اجلاس مقدماتی غیر متعهد را تحت تأثير قرار داده است. به نوشته روزنامه هرالد، عرفات طرحیرا در اجلاس غیر متعهد پيشنهاد خواهد كرد كه طبق آن، جنبش غیر متعهد يك نيرویحافظ صلح به مرزهایايران و عراق گسيل میدارد. در پايان اجلاس دو روزه وزيران خارجه و نفت كشورهایشورای همكاری خليج فارس انتشار قطع نامهایبه نفع عراق انتشارات يافت كه در آن آمده است: كشورهای عضو به طور گروهی در مقابل تهديدات ايران خواهند ايستاد؛ ايران مزاحم كشتيرانیدر خليج فارس است. ديدار و گفتوگوی معاون وزيرخارجه شورویبا وزير خارجه سوريه در دمشق. مصاحبه نماينده سفارت شوروی درباره خروج كارشناسان روسیاز ذوب آهن اصفهان. سفارت ايران در ابوظبی موافقت ايران را با ميانجي گری سودان در جنگ، تكذيب كرد. بازتاب خبر واشنگتن پست مبنی بر ارسال اسلحه از چين به ايران. تحليل مطبوعات خارجیدرباره حمله آتیايران: ميدلايست اينترنشنال: «وزارت دفاع و كاخ سفيد امريكا برخلاف وزارت خارجه معتقدند كه احتمال شكست عراق در اين جنگ وجود دارد. نگرانی امريكا از ضربه پذيریعراق در مقابل ايران شدت يافته است.» وزير خارجه تركيه، جهت بررسی حملات تركيه به شمال عراق، مسئله جنگ و روابط دوجانبه با ايران، وارد تهران شد. نخست وزير در ديدار خلف اوغلو: «فشار بر نيروهای داخلی عراق كه با صدام مبارزه می كنند میتواند كمكیبه صدام باشد.» وزير خارجه تركيه: ما در جنگ بيطرف هستيم. در پیاظهارات وزير اطلاعات ايران مبنی بر دستگيری"جانپاتيس" (جاسوس امريكايي)، راديو امريكا گفت: ايران هنوز اعلام نكرده كه آيا عليه وی اتهامی وارد شده است يا خير. خبرگزاری جمهوری اسلامی در مقاله ای لزوم پرداختن به بحث سازندگی پس از پايان جنگ برای خنثی سازی تبليغات خارجیدر خصوص جنگ طلبی ايران را مطرح كرد.

66/06/05

مخالفت چين با دخالت ابرقدرت‌ها در خليج فارس

ملاقات لاري جانی با دكوئيار در نيويورك و با تمامی نمايندگان كشورهای عضو شورای امنيت به استثناء فرانسه و امريكا

عمليات كمين عناصر حزب دمكرات در منطقه “ نرخاسان “ مهاباد و روستای“ كردآباد “ سلماس .

 اعدام انقلابی يكیاز شكنجه گران حكومت صدام در بغداد . كمين افراد اتحاديه ميهنیدر جاده كفریعليه يك ستون نيروهای دشمن و به اسارت گرفتن نه تن از مأموران استخبارات در سليمانيه .

 توضيحات “ محسن رفيق دوست “ وزير سپاه در مورد ساخت و به آب انداختن اولين زيردريايی سپاه و توليدات ديگر در وزارت سپاه .

 سفر معاون وزير خارجه ايران به ايتاليا و گفتوگو با وزير امورخارجه اين كشور در مورد پايان جنگ و اوضاع خليج فارس .

 “ والريو زانونه “ وزير دفاع ايتاليا : ما آماده اعزام نيرو به خليج فارس هستيم ؛ ايتاليا نيز بايد با ساير كشورهای اروپايی و امريكا همكاری كند .

 جلسه شورای امنيت ، گزارش دبيركل ، به تأخير انداختن طرح امريكا برایتحريم تسليحاتیايران و موافقت با گفتوگویبيشتر با ايران .

 جلسه شورای وزيران اطلاعات كشورهای عضو اتحاديه عرب در تونس و سخنان شاذلی قليبی دبيركل اين اتحاديه .

 سفير عراق در سازمان ملل متحد تهديد كرد كه اين كشور جنگ نفتكشها در خليج فارس را آغاز خواهد كرد .

 تفسير و تحليل واشنگتن پست و رابين رايت از تواناييها و مقدورات روحی نيروهای ايرانی و محدوديتهای امريكا و نحوه مقابله با جمهوری اسلامی ايران در خليج فارس .

 تحليل راديو بی. بی. سی. از ميزان درآمدهای نفتی ايران و عراق و چشم انداز بازار نفت . ابراز تأسف شريف الدين پيرزاده دبيركل كنفرانس اسلامی از كشتار زائران خانه خدا در ديدار با سفير ايران در آرژانتين .

 فرار چهار تن از فرماندهان هوانيروز به خارج از كشور .