58/06/03  
اعلام وزير دفاع آمريكا مبني بر دخالت نظامي آمريكا در صورت بروز بحران كمبود نفت.

59/06/03
حزب دمكراتيك كرد (عراق) از لغو قراردادهاي 1975 الجزاير كه ميان ايران و عراق منعقد شده بود حمايت كرد.

60/06/03
خنثي شدن سوءقصد به جان دادستان كل، فرماندار تهران و يك نماينده مجلس.
آزاد شدن هفت ارتفاع مهم اورامانات.

63/06/03
انفجار بمب در ميدان راه آهن تهران

65/06/03
هواپيماهاي دشمن مناطق فاو، هور، آبادان و خارك را شناسايي و بمباران كردند. گزارش يگانهاي مأمور به عمليات در منطقه حاجعمران درباره اقدامات انجامشده، مشكلات و كمبودها، افزايش ترددهاي خودي در اين منطقه، هوشياري نسبي و اقدامات احتياطي دشمن. اقدامات لشكر امامحسين براي كاستن از حساسيت دشمن در محور عملياتي العميه. مشكلات حفاظتي عمليات آتي در محور دربنديخان؛ مطلع شدن مردم بومي از عمليات. در درگيري بين كومهله و نيروهاي خودي در محور كامياران و سنندج 12 تن از نيروهاي خودي اسير و تعدادي شهيد شدند. روشهاي جديد سازمان مجاهدين خلق براي كسب اطلاعات از وقايع و حوادث كشور. برگزاري دومين روز سمينار ستادهاي پشتيباني جنگ با عنوان "لبيك يا امام"؛ آيتالله خامنهاي: «دشمن خسته شدهاست، بايد بدون سستي كار جنگ را تعقيب كنيم. ابتكارعمل در دست ماست؛ روحيه جنگي مردم كليد اصلي در جنگ است.» نخستوزير: اگر جنگ با پيروزي به پايان برسد، وضعيت سياسي جهان همان نخواهد بود كه اكنون هست. در اوايل جنگ بيشتر تحليلهاي جهاني اشاره به فروپاشي نظام ما داشت ولي درحال حاضر تزلزل و ضعف نيروهاي عراقي مطرح ميباشد. مجموعه سيستم اجرايي درخدمت جنگ است. دكتر ولايتي در پايان اولين دور نشست مشترك وزيران خارجه ايران سوريه و ليبي با يادآوري سخنان امام خميني مبنيبر ادامه جنگ، بر تصميم خللناپذير ايران تأكيد كرد. در پي سياست تبليغات ضدايراني كويت، دولت اين كشور از اظهارات مشاور نخستوزير سودان مبنيبر موافقت ايران با ميانجيگري سودان براي پايان جنگ، اظهار رضايت كرد. مركز مطالعات استراتژيك لندن، عمليات كربلاي1 را پديدة جديدي درجنگ ايران و عراق ذكر كرد: اين پديدة جديد به اسارت درآمدن تعداد بسياري از افسران عالي رتبه ارتش عراق است؛ به غنيمت درآمدن دهها تانك و خودرو سبك وسنگين به دست نيروهاي ايراني، توانايي آنها را در نفوذ به اعماق جبههها نمايان ميسازد. تفسير تايمز لندن درباره بيانات اخير امام خميني مبنيبر خودكشي يا فرار صدام. روزنامه جمهوريت تركيه: پايان جنگ همراه با خطرات احتمالي آن نزديك است. گزارش ميدلايست از بهبود نسبي صادرات نفت ايران؛ ترميم آسيبهاي وارده بر خارك، چشمانداز رسيدن به ميزان قبل از حمله يعني 6/1 ميليون بشكه در روز. افزايش اندك قيمت نفت (به بشكهاي 30/12 دلار) پس از كاهش صدور نفت شوروي. بمباران مناطق كردنشين عراق در حمله هواپيماهاي تركيه و كشته شدن بسياري از مردم؛ اعتراض وزارتخارجه ايران و درخواست خاتمه عمليات از تركيه؛ تهديد تركيه به ادامه عمليات مشابه. در ادامه اعتراض به بازداشت حجاج ايراني در عربستان، نخستوزير اعلام كرد: ادامه بازداشت حجاج ايراني براي ما قابل تحمل نيست. اگر انتظار اين است كه حجاج دست از برائت از مشركين بردارند، انتظار بيهودهاي است.

65/06/03
سفر آقاي ولايتي جهت شركت در پنجمين اجلاس سه جانبه وزراي خارجه ايران، ليبي و سوريه به دمشق

66/06/03
اعتراض ژاپن به عراق در مورد بمباران تأسيسات پتروشيمي بندر امام خميني . درگيري دو حزب دمكرات و كومهله در شمال عراق ؛ ميانجيگري گروه رزگاري ميان اين دو حزب و تهديد رژيم عراق به اخراج آنها . تخريب روستاهاي شمال عراق به دستور حكومت بغداد . درگيري ارتش عراق با نيروهاي مبارز كرد . گزارش خبرگزاري رويتر از شمال عراق در مورد روستاهاي تخريبشده . اعزام كاروان “ حماسهسازان عاشورا “ از شيراز و تداوم كمكهاي مردمي به جبهههاي جنگ . مصاحبه مطبوعاتي مهندس موسوي با خبرنگاران داخلي و خارجي در مورد امكانات اقتصادي براي تداوم جنگ ، شرايط ايران براي پايان دادن به جنگ ، بيتأثير بودن تحريم تسليحاتي ، اوضاع خليجفارس ، موضع شوروي و كشتار حجاج بيتاللهالحرام . ديدار معاون سياسي وزير خارجه چين با دكتر ولايتي در تهران و گزارش راديو بي . بي . سي . از روابط ايران و چين . ديدار معاون سياسي نخستوزير از تركيه و تسليم پيام مهندس موسوي به تورگوت اوزال . ديدار سخنگوي وزارت امورخارجه از يونان و تشريح مواضع ايران در قبال پايان جنگ و بحران خليجفارس از سوي آنها . بازرسي نيروي دريايي ايران از سه فروند كشتي خارجي در تنگه هرمز . برافراشته شدن پرچم انگلستان بر فراز يك فروند نفتكش كويتي و مخالفت برخي محافل انگليسي با آن . عراقي بودن اين نفتكشها و توجيه جفري هاو . استقبال امريكا از اين اقدام انگلستان . تكذيب قول عراق به امريكا در مورد توقف حملات هوايي به كشتيها از زبان نزار حمدون . عبور كشتيهاي مينياب فرانسه و انگلستان از كانال سوئز . انتقاد وزير دفاع ايتاليا از سياست ناهمآهنگ كشورهاي اروپايي در اعزام كشتيهاي مينروب به خليجفارس . دومين ديدار دكتر محمدجواد لاريجاني با دبيركل سازمان ملل متحد و تأكيد سخنگوي سازمان ملل بر تداوم اين ديدارها . گزارش آسوشيتدپرس از ديدار لاريجاني با برخي از اعضاي شوراي امنيت . گفتوگوي دكتر لاريجاني با سفيران كشورهاي عدمتعهد . مصاحبه رجايي خراساني با واحد مركزي خبر و سخنان وي در تكذيب شايعه حذف سقوط صدام از شرايط پايان جنگ و تصادفي خواندن همزماني ديدار معاون وزير خارجه شوروي از نيويورك همزمان با حضور هيئت ايراني در آنجا . تحليل واشنگتنپست از آثار ، اقدامات و موانع موجود در روابط ايران و شوروي . تحليل روزنامه كريستين ساينس مانيتور از حملات قايقهاي توپدار به كشتيها در خليجفارس . ابراز ترديد روزنامه كويتي القبس در مورد تداوم حضور نظامي امريكا در خليجفارس . درخواست اين روزنامه از اعراب براي دستيابي به تفاهم با ايران . پايان اجلاس فوقالعاده وزيران خارجه عضو اتحاديه عرب و بيانيه پاياني اين اجلاس كه در آن ضمن هشدار به ايران در خصوص گسترش جنگ ، تجديد نظر در روابط با ايران را به كنفرانس سران موكول كرده است . سخنان شاذلي قليبي ، تفسير راديو بي . بي . سي . و روزنامه جمهوري اسلامي . مصاحبه وزير كشور عربستان سعودي در مورد حادثه كشتار حجاج بيتاللهالحرام . تفسير راديو بي . بي . سي . از روايتهاي ايران و عربستان از ماجراي مكه . سفير يمن شمالي در لبنان فاجعه مكه را عملي وحشيانه خواند .

66/06/03
رد قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل در رابطه با جنگ ايران و عراق از طرف ايران.

تشكيل اجلاس وزراي خارجه عرب و تمايلش به موضع‌گيري قاطعانه‌اي در برابر سياست ايران نسبت به عراق، كويت و پادشاهي سعودي

آتش‌بس در جنگ نفتكشها – ايران با قبول عدم حمله به نفتكشها از سوي عراق حمله به نفتكشهاي عراقي را قطع كرده است.

بمباران شيميايي روستاهاي كردنشين توسط عراق طي 4 ماه گذشته

اعتراض ژاپن به عراق در مورد بمباران تأسيسات پتروشيمي بندر امام خميني .
 

درگيري دو حزب دمكرات و كومه‌له در شمال عراق ؛ ميانجي‌گري گروه رزگاري ميان اين دو حزب و تهديد رژيم عراق به اخراج آنها .

تخريب روستاهاي شمال عراق به دستور حكومت بغداد . درگيري ارتش عراق با نيروهاي مبارز كرد . گزارش خبرگزاري رويتر از شمال عراق در مورد روستاهاي تخريب‌شده