لحظه نگاري دفاع مقدس ،عمليات مرصاد

« سردار مقدم » در گفتگویی عنوان کردند : در شرايطي که منافقين تصور مي کردند از همه چيز عبور کرده اند و ديگر هيچ چيز پيشروي آنان را به سمت تهران مختل نمي کند، ناگهان خود را در کمينگاه نيروهاي اسلام ديدند

سردار مقدم يکي از فرماندهان عمليات مرصاد  در گفتگو با گروه دفاع مقدس خيرگزاري مهر پيرامون شرايط سياسي و اقتصادي ايران درهنگام پذيرش قطعنامه و پيش از عمليات مرصاد گفت:  شرايط براي کشور سخت شده بود و ما هيچ وامي در اختيار نداشتيم، وزير بازرگاني اعلام کرده بود که سيلوهاي ما فقط براي يک يا دو ماه بيشتر گندم ندارد و وزارت نفت اظهار داشته  بود ذخيره سوخت براي سه روز بيشتر باقي نمانده است. و اين در حالي بود که صدام و منافقين با وام هاي بي حساب وکتاب روبرو بودند.

 اين فرمانده درباره تشريح وضعيت جبهه هاي جنوب و غرب کشور گفت: در روزهاي قبل از عمليات مرصاد طبق تقسيم بندي فرماندهان دفاع مقدس، جبهه جنوب در اختيار سپاه ومنطقه عملياتي غرب دراختيار نيروهاي ارتش بود و همين ايام بود که حضرت امام (ره ) پذيرش قطعنامه را در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داد .ومتاسفانه همه اينها در حالي صورت گرفت که صدام  موتور تبليغات خود را روشن ساخت و جار زد ما  خواهان صلح هستيم و قطعنامه را پذيرفته ايم و رژيم ايران جنگ طلب است واز سويي ديگر به ناگهان حملات وسيعي را شروع کرد و شهرهايي را مورد تهاجم قرار داد که  اول جنگ هم سقوط نکرده بود براي مثال شهر سر پل ذهاب طي اين تهاجمات مورد تصرف دشمن قرار گرفت. و در جنوب نيز از رود کارون گرفته تا منطقه فکه و حتي بخشي از جاده اهواز - خرمشهر هم ازآسيب دشمن در امان نماند.

 وي  افزود: خيلي شفاف نبود که عراق با اين حملات چه اهدافي دارد، تصور نظامي ما اين بود که عراق براي پوشش عفب نشيني اين کارها را انجام مي دهد . ولي حقيقت  اين بود که صدام  اهداف شومي را دنبال مي کرد . از آنجمله مي خواست با اين تهاجمات بر سهولت دستيابي منافقين به تهران انگشت گذارد.

درهممين اثنا،  منافقين با تمام توان رزمي و غير رزمي خود از خط عبور کردند و از تنگه پاتاق تا منطقه چهار زبر در 34 کيلومتري کرمانشاه را با سرعت خيلي زياد طي کردند .

سردار مقدم  درباره علل پيش روي منافقين تا منطقه چهار زبر گفت : تدبيري که در آن روزگار انديشه شد وجود يک برنامه ريزي  کاملا منظم بود. ماتصميم گرفتيم فرصت دهيم که  منافقين به جايي برسند که نيروهاي رزمنده کشورمان در آنجا برتري نسبي داشته باشند . و در شرايطي که منافقين تصور مي کردند که از همه چيز عبور کرده اند و ديگر هيچ چيز پيشروي آنان را مختل نمي کند، در منطقه (چهار زبر)34  کيلومتري کرمانشاه ،  با خاکريز و يک خط دفاعي مستحکم مواجه شدند.  با تدبير اين استراتژي نظامي نيروهاي خودي موفق شدند ضرباتي را به عقبه دشمن وارد سازند ودرنهايت آنان را منهدم کنند.

 

وي درباره علت نامگذاري اين عمليات با اين اسم خاطر نشان ساخت:  کلمه " مرصاد"  از همين قالب طراحي دفاع گرفته شده  زيرا منافقين در کمين برنامه ريزي شده رزمندگان اسلام گرفتار شدند و در منطقه چهار زبر به دام افتادند.

 اين عمليات سه روز به طول انجاميد که در روز اول هدف سد کردن هجوم منافقين بود . در روز دوم حرکت نيروي زميني صورت گرفت که با پشتيباني بسيار قوي نيروي هوايي و هوانيروز همراه شد و در روز سوم يگان هاي منافقين به کلي منهدم شد.

 وي درباره علل اينکه چرا در روز اول عمليات نيروي هوايي وارد عمل نشد گفت: در آن زمان پايگاه نوژه بمباران شده بود و انجام عمليات پاکسازي باند فرود قدري فرصت را از ما گرفت و به همين دليل نيروي هوايي با يک روز تاخير عمليات را ادامه داد.

اين فرمانده در پايان  اظهار داشت: در آن زمان که اين تهاجم توسط منافقين و با حمايت صدام صورت پذيرفت ما بيشترين اعزام نيروي بيسجي را شاهد بوديم و نمونه آن هم در طول دوران دفاع مقدس هيچگاه اتفاق نيفتاد .