روزشمار دفاع مقدس، چهاردهم مرداد ماه

59/05/14

 ديدار صدام از عربستان.

60/05/14

 ترور آيت.

60/05/14

 انتخاب باهنر به نخست وزيري.

61/05/14

سه جنگنده ايران بخش وسيعي از مواضع و محل استقرار، استحكامات و جنگافزارهاي ارتش عراق در شلمچه و بصره را بمباران كردند. در گلولهباران آبادان چهار تن شهيد يا مجروح شدند. امروز نيز 33 خودرو حامل تجهيزات نظامي از اردن وارد عراق شد. نشريه "ال پائيس": امريكا به وسيله ماهواره و هواپيماهاي آواكس در تشخيص مواضع نيروهاي ايراني به عراق كمك ميكند. در عمليات كمين افراد ضدانقلاب در مسير سقز ـ بوكان، هفت تن از نيروهاي خودي به شهادت رسيدند. ناكامي نيروهاي مسلح غيرقانوني در نفوذ به شهر بوكان و حمله به ساختمان جهادسازندگي پيرانشهر. در عمليات مشترك ارتش و سپاه در اطراف مهاباد، 34 تن از افراد ضدانقلاب كشته شدند. پاكسازي چند روستا در اطراف ديواندره. "مسعود رجوي" رئيس سازمان مجاهدين خلق: به زودي به ايران باز خواهم گشت. بنيصدر: اگر حكومت ايران سقوط كند، رياستجمهوري ايران را برعهده خواهم گرفت و رجوي نيز نخستوزير خواهد شد. هرالد تريبون: بنيصدر قسم خورده بود كه هرگز ايران را ترك نكند ولي وي به همراه رجوي از ايران فرار كرد. امروز يك رديف خانه تازهساز براي 40 نفر و باغچه سبزيكاري شده ـ كه به خوبي نگهداري ميشود ـ به مقر سريع التأسيس آنها رايحة هميشگي بودن بخشيده است. آقاي هاشمي رفسنجاني در پايان جلسة شوراي عالي دفاع: درباره حركتهاي آينده در جبههها تصميماتي اتخاذ شد. ما ميخواهيم به صدام و حاميانش بفهمانيم كه پشت مرزها نخواهيم ايستاد؛ در صورت عدم توجه برنامههاي جديدي را اجرا خواهيم كرد. بعيد است كه كشورهاي غيرمتعهد در مورد ناامني كنفرانس هوشياري لازم را به كار نبرند و دست به ريسك بزنند. سخنان فرمانده سپاه درباره چگونگي عمليات رمضان، تلفات و خسارتهاي وارده به عراق، نتايج اقدامات خودي در مقابله با سازمان مجاهدين خلق و برنامههاي تأميني سپاه براي خنثي كردن اقدامات آينده اين سازمان. "ميرحسين موسوي" نخستوزير: وضعيت ما نسبت به سالهاي گذشته كه همه از سرنگوني جمهوري اسلامي حرف ميزدند، بسيار خوب است و امروز ثبات كامل داريم. اكنون ايران به عنوان قدرت غيرمتمايل به شرق و غرب در جهان مطرح است. قدرتهاي جهان براي حفظ صدام اتفاق نظر دارند. طنينانداز شدن نغمههاي صلح به علت ترس از سقوط صدام است. سياست دولت براساس رسيدن به خودكفايي و اقتصاد سالم پيريزي شده و از واردات كالاهاي غيرضروري جلوگيري خواهد شد. در ديدار "كاظمپور اردبيلي" معاون امور اقتصادي و بينالمللي وزارت امورخارجه با سفيران كشورهاي هند و كره شمالي، برپايي احتمالي اجلاس فوقالعاده وزيران خارجه غيرمتعهدها در هاوانا به منظور تغيير محل كنفرانس سران عدمتعهد از بغداد به محل ديگر، مورد بحث قرار گرفت. راديو بي.بي.سي.: برخي كشورهاي غيرمتعهد مشغول بررسي راهحلهايي هستند كه تشكيل كنفرانس "سران كشورهاي غيرمتعهد" را ممكن سازد. امكان تغيير محل كنفرانس از سوي اعضاء مورد مطالعه قرار گرفته است. يوگسلاوي مدافع سر سخت تشكيل كنفرانس سران در بغداد بود ولي در نظر خود تغييراتي به وجود آورده است. سخنان حبيب شطي دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي، درباره ادامه تلاش كميته 9 نفره صلح اين كنفرانس. گزارش مطبوعات تركيه از سفر آتي نخستوزير تركيه به ايران جهت ميانجيگري بين ايران و عراق. گزارش روزنامههاي سوريه و تركيه از گفتههاي روز گذشته سفير عراق در عربستان درباره پذيرش شرايط ايران. دولت عراق در نامهاي به دبيركل سازمان ملل، ايران را متهم كرد كه به جنگ ادامه ميدهد و درخواست كرد كه جنگ دو كشور در مجمع عمومي سازمان ملل بررسي شود. نيويورك تايمز در مقالهاي با بررسي سابقه روابط عراق و امريكا، با توجه به اوضاع كنوني و بررسي سابقه رفتاري صدام در زمان حكومتش، به دولت امريكا توصيه كرد كه روابط خود را با عراق برقرار كند.

65/05/14

ادامه جلسات آمادهسازي عمليات دربنديخان و مأموريت قرارگاه رمضان در اين عمليات. تأكيد فرمانده نيرويزميني سپاه بر اجراي عمليات با توجه به دستور امام براي تداوم عمليات. تأكيد فرمانده نيرويزميني سپاه بر توسعه سازمان رزم سپاه و تقويت گردانهاي قائم؛ دستور رئيس ستاد مركزي سپاه به نواحي مختلف براي تأمين نيروهاي لشكر14، لشكر8 و تيپ44 تا 25/5/1365 جهت اجراي مأموريت دراسكله العميه، حاجعمران و جزيره مجنون. عراق ادعا كرد هواپيماهايش 40 حمله به مناطقي از جمله تأسيسات جزيره مجنون، كردهاند. بازديد كارشناسان سازمانملل از مناطق بمباران شدة شهر سنندج. به دنبال حمله نيروهاي حزب دمكرات به دو پايگاه در غرب اشنويه نيروهاي گردان جندالله اين شهر و پيرانشهر ضمن درگيري با ضدانقلابيون، شش تن از عناصر حزب دمكرات را هلاك و هفت تن از نيروهاي خودي را كه به اسارت گرفته شده بودند، آزاد كردند. گزارش آماري يك نشريه داخلي سپاه از درگيريهاي خودي با ضدانقلاب در كردستان. ايجاد مقر مشترك سازمان مجاهدين خلق با حزب كومهله؛ پيام تبريك رجوي به صدام. تأسيس دفتر نمايندگي گروه منتسب به بختيار(نهضت مقاومت ملي) در كراچي پاكستان. با انفجار بمب در ميدان آزادي تهران يك تن شهيد شد و دو اتومبيل آسيب ديد. اعزام نيروهاي داوطلب بسيجي از شهرهاي برازجان، ايلام، كرج، درگز، خمينيشهر و نيز اعزام دومين تيپ نيروهاي داوطلب شهرباني به جبهههاي نبرد. مجلس اعلاي عراق: خودكشي و خودزني در ميان نيروهاي ارتش عراق افزايش يافته است. حاكم امارات خطاب به نيروهاي مسلح اين كشور: «نه تنها دفاع از استقلال و حاكميت كشور بلكه محافظت و نگهداري خليج نيز با شماست.» نخستوزير مصر: اگر هر كشور عربي در حوزه خليج ناچار به رويارويي با ايران شود، مصر به كمك آن كشور خواهد شتافت. رئيسجمهور كنيا در ديدار معاون رئيسجمهور عراق با وي به روابط حسنه كشورش با عراق اشاره كرد و تلويحاً ايران را طرفدار مرگ و رنج انساني خواند. پيشنهاد ايران براي كاهش سهميه توليد اعضاي اوپك(4 تا 5 ميليون بشكه) به استثناي عراق، جهت جلوگيري از كاهش روزافزون قيمت نفت، مورد موافقت ساير اعضا قرار گرفت. وال استريت ژورنال: «اين اقدام اوپك يك پيروزي سياسي براي ايران و شكستي براي عربستان بود.» وزير انرژي امريكا: «اجراي اين توافق به برقراري سلطه مجدد اوپك منجر ميشود، اين امر غيرقابل قبول و خطرناك است.» ديدار معاون اقتصادي و بينالملل وزير خارجه ايران با وزير خارجه شوروي. ساندي تلگراف: سرهنگ قذافي مجدداً موشكهاي اسكاد در اختيار ايران ميگذارد. معافيت يكي از اعضاي خانواده شهيدان، اسيران و مفقودان از خدمت نظام وظيفه.

66/05/14

آغاز مرحله اول عمليات “ نصر7 “ در غرب سردشت و تصرف ارتفاعات مهم دوپازا . ابلاغ مرحله دوم عمليات “ نصر7 “ به تيپ 29 نبياكرم و اجراي آتش شديد توپخانه بر مواضع دشمن . در حمله هواپيماهاي عراق ، منطقه ميمك بمباران شد . درگيري با “ خبات “ در روستاي بردهرش و درگيري ميان عناصر كومهله و دمكرات در سردشت . گزارش نشريه “ الاتحاد “ از خريدهاي تسليحاتي عراق . دومين روز برگزاري مانور دريايي “ شهادت “ در خليجفارس : رژه قايقهاي تندرو ، پرواز پرندههاي هدايت شونده ، نصب مين به كشتي دشمن فرضي ، پياده كردن نيرو از هواپيما . بازتاب اجراي مانور شهادت در رسانههاي جهان . اعزام ناوچههاي گشتي تندرو از امريكا به خليجفارس و تدابير امريكا براي مقابله با قايقهاي تندرو : اعزام قايقهاي تندرو ، استقرار هليكوپترهاي توپدار در عرشه كشتيهاي جنگي . تمايل كشورهاي اروپايي براي تشكيل نيروي مشترك مينروب . تحليل “ ديلي تلگراف “ و “ فيگارو “ از تداوم روابط ديپلماتيك ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي حاشيه خليجفارس . تفسير روزنامه “ تايمز مالي “ از دخالت ابرقدرتها در منطقه و تأثير تحولات جنگ در خليجفارس . سخنگوي وزارت خارجه چين موضع اين كشور را در قبال قطعنامه 598 و پايان جنگ ايران و عراق اعلام كرد . ورود نخستين كاروان شهدا و مجروحان فاجعه كشتار مكه به تهران و استقبال مهندس ميرحسين موسوي از آنها . سفر فاروق الشرع وزير خارجه سوريه به ايران و ديدار با رئيس جمهور و وزير امور خارجه . روابط تجاري ايران و امريكا . تحليل راديو بي . بي . سي . از عملكرد ايران و عراق در ميدانهاي جنگ طي شش ماه گذشته .

66/05/14

آغاز مرحله اول عمليات “ نصر7 “ در غرب سردشت و تصرف ارتفاعات مهم دوپازا .

66/05/14

 ابلاغ مرحله دوم عمليات “ نصر7 “ به تيپ 29 نبي‌اكرم و اجراي آتش شديد توپخانه بر مواضع دشمن .

66/05/14

در حمله هواپيماهاي عراق ، منطقه ميمك بمباران شد .

66/05/14

 درگيري با “ خبات “ در روستاي برده‌رش و درگيري ميان عناصر كومه‌له و دمكرات در سردشت .

66/05/14

 گزارش نشريه “ الاتحاد “ از خريدهاي تسليحاتي عراق .

66/05/14

دومين روز برگزاري مانور دريايي “ شهادت “ در خليج‌فارس : رژه قايق‌هاي تندرو ، پرواز پرنده‌هاي هدايت شونده ، نصب مين‌ به كشتي‌ دشمن فرضي ، پياده كردن نيرو از هواپيما .

66/05/14

بازتاب اجراي مانور شهادت در رسانه‌هاي جهان .

66/05/14

 اعزام ناوچه‌هاي گشتي تندرو از امريكا به خليج‌فارس و تدابير امريكا براي مقابله با قايق‌هاي تندرو : اعزام قايق‌هاي تندرو ، استقرار هلي‌كوپترهاي توپ‌دار در عرشه كشتي‌هاي جنگي . تمايل كشورهاي اروپايي براي تشكيل نيروي مشترك مين‌روب .

66/05/14

تحليل “ ديلي تلگراف “ و “ فيگارو “ از تداوم روابط ديپلماتيك ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي حاشيه خليج‌فارس .

 

66/05/14

تفسير روزنامه “ تايمز مالي “ از دخالت ابرقدرت‌ها در منطقه و تأثير تحولات جنگ در خليج‌فارس .

66/05/14

ورود نخستين كاروان شهدا و مجروحان فاجعه كشتار مكه به تهران و استقبال مهندس ميرحسين موسوي از آنها

66/05/14

 سفر فاروق الشرع وزير خارجه سوريه به ايران و ديدار با رئيس جمهور و وزير امور خارجه .

66/05/14

روابط تجاري ايران و امريكا .

66/05/14

 تحليل راديو بي . بي . سي . از عملكرد ايران و عراق در ميدان‌هاي جنگ طي شش ماه گذشته .

66/05/14

دست‌يابي عراق به موشكهاي جديد با برد زياد (موشك زمين به زمين با برد 650 كيلومتر)

66/05/14

 عمليات نصر 7

66/05/14

حمايت ايران از طرح مسكو جهت خروج نفتكشهاي خارجي از خليج فارس

66/05/14

بهاي نفت با يك دلار ترقي در هر بشكه به 21 دلار با در بازاراهاي اروپايي در پي انجام مانور شهادت در خليج فارس