بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
 ادعیه الوسائل الى المسائل

مناجات استخاره

شانزدهم از ادعیة الوسائل الى المسائل از محمّد بن حارث نوفلى خادم حضرت امام محمّد تقى علیه السلام منقول است که وقتى تزویج کرد ماءمون دختر خود را به حضرت امام محمّد تقى علیه السلام نوشت حضرت براى او که از براى هر زنى صداقى است از شوهرش و حق تعالى اموال ما را در آخرت ذخیره نهاده همچنانکه اموال شما را در دنیا به شما داده و من بکابین دختر تو دادم وسائل الى المسائل را و آن مناجاتى است که به من داده پدرم و به او رسیده از پدرش جناب موسى بن جعفر و به او رسیده از پدرش جعفر و به او رسیده از پدرش محمّد و به او رسیده از پدرش علىّ بن الحسین و به او رسیده از پدرش حسین و به او رسیده از برادرش حسن و به او رسیده از پدرش امیرالمؤمنین علىّ بن ابى طالب صلوات اللَّه علیهم و به او رسیده از رسول خدا صلى الله علیه و آله که به آن حضرت داد جبرئیل علیه السلام و گفت یا محمّد رَبِّ العزّه تو را سلام مى رساند و مى فرماید این مفاتیح گنجهاى دنیا و آخرت است آن را وسیله خود ساز بسوى مطالب خود تا برسى به مرام خود و سرانجام گردد مطلب تو و ایثار مکن آن را در حاجتهاى دنیا که کم مى گرداند حظّ آخرتت را و آن ده وسیله است که بواسطه آن درهاى رَغَبات گشوده مى شود و طلب کرده مى شود به سبب آنها حاجات و به انجام مى رسد و این است نسخه آن مناجات استخاره :

اَللّهُمَّ اِنَّ خِیرَتَک فیمَا اسْتَخَرْتُک فیهِ تُنیلُ الرَّغاَّئِبَ وَ تُجْزِلُ الْمَواهِبَ وَ تُغْنِمُ

خدایا آن خیرى که تو برایم پسندى در این طلب خیرى که از تو کردم خواسته هاى مرا به من مى رساند وموهبتها را برجسته و

الْمَطالِبَ وَتُطَیبُ الْمَکاسِبَ وَ تَهْدى اِلى اَجْمَلِ الْمَذاهِبِ وَ تَسُوقُ اِلى اَحْمَدِ

خواسته ها را پربهره سازد و کسبها را پاکیزه کند و به بهترین روشها راهنمایى کند و بسوى پسندیده ترین عاقبتها سوق دهد

الْعَواقِبِ وَتَقى مَخُوفَ النَّوائِبِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْتَخیرُک فیما عَزَمَ رَاْیى عَلَیهِ وَ قادَنى

و از پیش آمدهاى ترسناک نگاه دارد خدایا خیرجویى کنم از تو در این کارى که تصمیمم بر آن قرار گرفته

عَقْلى اِلَیهِ وَ سَهِّلِ اللّهُمَّ فیهِ ما تَوَعَّرَ وَ یسِّرْ مِنْهُ ما تَعَسَّرَ وَاکفِنى فیهِ الْمُهِمَّ

و عقلم مرا بدان کشانده خدایا آسان گردان در این کار آنچه را مشکل شده و هموار کن آنچه را دشوار گشته و مهم مرا

وَادْفَعْ بِهِ عَنى کلَّ مُلِمٍّ وَاجْعَلْ یا رَبِّ عَواقِبَهُ غُنْماً وَ مَخُوفَهُ سِلْماً وَ بُعْدَهُ

در آن کفایت فرما و دور ساز از من هر سختى را و بگردان عواقب آنرا اى پروردگار من بهره ور و بیمناک آنرا سلامتى و دورش

قُرْباً وَجَدْبَهُ خِصْباً وَ اَرْسِلِ اللّهُمَّ اِجابَتى وَاَنْجِحْ طَلِبَتى وَاقْضِ حاجَتى

را نزدیک و تنگى آنرا فراوانى و اجابت دعایم را خدایا برسان و کامروایم کن در خواهشم و برآور حاجتم را

وَاقْطَعْ عَنّى عَوائِقَها وَامْنَعْ عَنّى بَوائِقَها وَ اَعْطِنىِ اللّهُمَّ لِوآءَ الظَّفَرِ

و موانعش را از من دور گردان و بدیهایش را از من بازدار و بده خدایا بدستم پرچم پیروزى

وَالْخِیرَةَ فیمَا اسْتَخَرْتُک وَ وُفُورَ الْمَغْنَمِ فیما دَعَوْتُک وَ عَوائِدَ الاِفْضالِ فیما

و خیر خود را در آنچه خیرش را از تو خواستم و بهره شایانى را در آنچه تو را در آن خواندم و عایدات فزون در آنچه

رَجَوْتُک وَاقْرِنْهُ اللّهُمَّ بِالنَّجاحِ وَ خُصَّهُ بِالصَّلاحِ وَاَرِنى اَسْبابَ الْخِیرَةِ فیهِ

امید به تو داشتم و مقرونش کن خدایا به رستگارى و مخصوصش کن به شایستگى و بنمایان به من اسباب خوبى را در

واضِحَةً وَاَعْلامَ غُنْمِها لائِحَةً وَاشْدُدْ خِناقَ تَعْسیرِها وَانْعَشْ صَریعَ

آن بطور وضوح و نشانه هاى بهره مندى را آشکارا و برطرف کن دشواریش را و پیش آور

تَیسیرِها وَ بَینِ اللّهُمَّ مُلْتَبَسَها وَاَطْلِقْ مُحْتَبَسَها وَ مَکنْ اُسَّها حَتّى تَکونَ

آسانیش را و روشن کن خدایا ابهامش را و رها کن قید و بندش را و محکم کن اساسش را تا خیرى گردد که

خِیرَةً مُقْبِلَةً بِالْغُنْمِ مُزیلَةً لِلْغُرْمِ عاجِلَةً لِلنَّفْعِ باقِیةَ الصُّنْعِ اِنَّک مَلىٌ بِالْمَزی دِ

به بهره مندى روى آورد و بدهى مرا برطرف کند و سودش زودرس و پایدار گردد که تو براستى فزون بخشیت سرشار

مُبْتَدِءٌ بِالْجُودِ

و آغازکننده به احسانى


مناجات استقاله

اَللّهُمَّ اِنَّ الرَّجاءَ لِسَعَةِ رَحْمَتِک اَنْطَقَنى

خدایا همانا امید به فراخى رحمتت مرا به عذرخواهى

بِاسْتِقالَتِک وَالاَْمَلَ لاَِناتِک وَ رِفْقِک شَجَّعَنى عَلى طَلَبِ اَمانِک وَ عَفْوِک وَلى

گویا کرده و آرزوى مهلت دادن و مدارا کردن مرا بر خواستن امان و عفوت دلیر ساخته و من گناهانى دارم

یا رَبِّ ذُنُوبٌ قَدْ واجَهَتْها اَوْجُهُ الاِْنْتِقامِ وَ خَطایا قَدْ لاحَظَتْها اَعْینُ

پروردگارا که روبرو گشته با آنها وجوهى از انتقام و خطاهایى دارم که چشمهاى ریشه کننده آنها

الاِْصْطِلامِ وَاسْتَوْجَبْتُ بِها عَلى عَدْلِک اَلیمَ الْعَذابِ وَاسْتَحْقَقْتُ بِاجْتِراحِها

را زیر نظر گرفته و سزاوار گشته ام بدانها بر طبق عدل تو عذاب دردناکى را و مستحق گشته ام به ارتکاب آنها

مُبیرَ الْعِقابِ وَ خِفْتُ تَعْویقَها لاِِجابَتى وَ رَدَّها ایاىَ عَنْ قَضآءِ حاجَتى

کیفر نابودکننده اى را و ترس آن دارم که اجابت دعایم را به تاءخیر انداخته و جلوگیرى کنند از برآورده شدن حاجتم

بِاِبْطالِها لِطَلِبَتى وَ قَطْعَها لاَِسْبابِ رَغْبَتى مِنْ اَجْلِ ما قَدْ اَنْقَضَ ظَهْرى مِنْ

به خاطر از بین بردنشان خواسته ام را و قطع کردنشان اسباب شوق و امیدم را از آن جهت که پشتم از

ثِقْلِها وَ بَهَظَنى مِنَ الاِْسْتِقْلالِ بِحَمْلِها ثُمَّ تَراجَعْتُ رَبِّ اِلى حِلْمِک عَنِ

سنگینى آنها شکسته و به مشقت انداخته مرا بدوش کشیدنش ولى چون برگشتم پروردگارا و نظر کردم به بردباریت از

الخاطِئینَ وَ عَفْوِک عَنِ الْمُذْنِبینَ وَ رَحْمَتِک لِلْعاصینَ فَاَقْبَلْتُ بِثِقَتى مُتَوَکلاً

خطاکاران و گذشتت از گنهکاران و مهرت نسبت به نافرمانان پس رو آوردم به همان اطمینانى که داشتم و بر تو توکل کردم

عَلَیک طارِحاً نَفْسى بَینَ یدَیک شاکیاً بَثّى اِلَیک سآئِلاً مالا اَسْتَوْجِبُهُ مِنْ

و خود را در پیش رویت انداختم و درد دلم را به تو اظهار کردم و خواستارم آنچه را سزاوارش نیستم از

تَفْریجِ الْهَمِّ وَلا اَسْتَحِقُّهُ مِنْ تَنْفیسِ الْغَمِّ مُسْتَقیلاً لَک اِیاىَ واثِقاً مَوْلاىَ بِک

گشایش اندوه و آنچه سزاوار نیستم از برطرف کردن غم و گذشت تو را خواهانم در حالى که اى مولاى من به تو اطمینان دارم

اَللّهُمَّ فَامْنُنْ عَلَىَّ بالْفَرَجِ وَ تَطَوَّلْ عَلَىَّ بِسُهُولَةِ الْمَخْرَجِ وَادْلُلْنى بِرَاْفَتِک

خدایا پس منت بنه بر من به گشایش و احسان کن بر من که به آسانى بیرون آیم و راهنماییم کن به مهر خودت

عَلى سَمْتِ الْمَنْهَجِ وَ اَزْلِقْنى بِقُدْرَتِک عَنِ الطَّریقِ الاَْعْوَجِ وَ خَلِّصْنى مِنْ

بسوى راه راست و بگردانم به نیروى خود از راه کج و خلاصم کن از

سِجْنِ الْکرْبِ بِاِقالَتِک وَاَطْلِقْ اَسْرى بِرَحْمَتِک وَ طُلْ عَلَىَّ بِرِضْوانِک وَجُدْ

زندان گرفتارى به گذشت خود و از اسارت رهایم کن به رحمت خود و سایه خوشنودیت را بر سرم بگستران

عَلَىَّ بِاِحْسانِک وَاَقِلْنى عَثْرَتى وَ فَرِّجْ کرْبَتى وَارْحَمْ عَبْرَتى وَلاتَحْجُبْ

و باران احسانت را بر من ببار و لغزشم را نادیده گیر و اندوهم را بگشا و رحم کن به اشک ریزانم و در پرده قرار مده

دَعْوَتى وَ اشْدُد بِالاِْقالَةِ اَزْرى وَ قَوِّبِها ظَهْرى وَ اَصْلِحْ بِها اَمْرى وَ اَطِلْ بِها

دعایم را و با چشم پوشیت کمر مرا محکم ببند و نیرومند گردان بدان پشتم را و کارم را بدان اصلاح کن

عُمْرى وَارْحَمْنى یوْمَ حَشْرى وَ وَقْتَ نَشْرى اِنَّک جَوادٌ کریمٌ غَفُورٌ رَحیمٌ

و عمرم را طولانى گردان و در روز رستاخیز و هنگامى که سر از گور بیرون آورم به من رحم کن که تویى با جود و بزرگوار و آمرزنده و مهربان


مناجات سفر

اَللّهُمَّ اِنّى اُریدُ سَفَراً فَخِرْلى فیهِ وَاَوْضِحْ لى فیهِ سَبیلَ

خدایا من قصد سفر دارم پس در این سفر خیر برایم مقرر فرما و آشکارا به من راه

الرَّاْىِ وَ فَهِّمْنیهِ وَافْتَحْ لى عَزْمى بِالاِْسْتِقامَةِ وَاْشمُلْنى فى سَفَرى بِالسَّلامَةِ

بینایى را بنما و به من بفهمان و آغاز کن تصمیم مرا به استقامت و در برگیر مرا در این سفر به تندرستى

وَاَفِدْنى جَزیلَ الْحَظِّ وَالْکرامَةِ وَ اکلاَْنى بِحُسْنِ الْحِفْظِ وَالْحِراسَةِ وَ جَنِّبْنىِ

و فایده ده بهره شایان و کرامت و به خوبى محافظت و پاسدارى مرا به عهده گیر و دور گردان از من

اللّهُمَّ وَ عْثاءَ الاَْسْفارِ وَ سَهِّلْ لى حُزوُنَةَ الاَْوْعارِ وَاطْوِلى بِساطَ الْمَراحِلِ

خدایا دشواریهاى مسافرت را و آسان کن برایم ناهموارى بیابانها را و در هم پیچ برایم منزلهاى دور و دراز را

وَ قَرِّبْ مِنّى بُعْدَ نَاْىِ الْمَناهِلِ وَ باعِدْ فِى الْمَسیرِ بَینَ خُطَى الرَّواحِلِ حَتّى

و نزدیک کن برایم آبشخورهاى دور را و بلند گردان در راه گامهاى همگى مرکبهاى بارکش را تا

تُقَرِّبَ نِیاطَ الْبَعیدِ وَ تُسَهِّلَ وُ عُورَ الشَّدیدِ وَلَقِّنِى اللّهُمَّ فى سَفَرى نُجْحَ

نزدیک کنى دورى راههاى دور را و آسان گردانى ناهمواریهاى سخت را و بیفکن بر من خدایا در این سفر سایه کامیابى

طاَّئِرِ الْواقِیةِ وَهَبْنى فیهِ غُنْمَ الْعافِیةِ وَ خَفیرَ الاِْسْتِقْلالِ وَ دَلیلَ مُجاوَزَةِ

هماى فرخنده نگهدارنده را و ببخش به من در این سفر بهره تندرستى و نگهبان استقلال و راهنماى گذشتن

الاَْهْوالِ وَ باعِثَ وُفُورِ الْکفایةِ وَ سانِحَ خَفیر الْوِلایةِ وَاجْعَلْهُ اللّهُمَّ سَبَبَ

هراسها و آنچه باعث کفایت شایان و برخورد نگهبان ولایت است و بگردان این سفر را خدایا وسیله

عَظیمِ السِّلْمِ حاصِلَ الْغُنْمِ وَاجْعَلِ اللَّیلَ عَلَىَّ سِتراً مِنَ الاْفاتِ وَالنَّهارَ مانِعاً

سلامتى بزرگ و بهره اى بدست آمده ، و قرار ده خدایا شب را برایم پرده اى از آفات و روز را جلوگیرى

مِنَ الْهَلَکاتِ وَاقْطَعْ عَنّى قِطَعَ لُصُوصِهِ بِقُدْرَتِک وَاحْرُسْنى مِنْ وُحُوشِهِ

از نابودیها و دور ساز از من دسته هاى راهزن را به نیروى خودت و محافظتم کن از حیوانات وحشى

بِقُوَّتِک حَتّى تَکونَ السَّلامَةُ فیهِ مُصاحِبَتى وَالْعافِیةُ فیهِ مُقارِنَتى وَ الْیمْنُ

به تواناییت تا بدانجا که سلامتى در این سفر همراهم باشد و تندرستى ملازمم گردد و نیکبختى

ساَّئِقى وَ الْیسْرُ مُعانِقى وَ الْعُسْرُ مُفارِقى وَ الْفَوْزُ مُوافِقى وَالاَْمْنُ مُرافِقى

پیش رویم و آسانى کارها دست به گردنم باشد و سختى از من دور و کارم بر وفق کامیابى باشد و امنیت

اِنَّک ذُوالطَّوْلِ وَ الْمَنِّ وَالْقُوَّةِ وَ الْحَوْلِ وَ اَنْتَ عَلى کلِّشَىْءٍ قَدیرٌ وَ بِعِبادِک

رفیقم باشد که تو داراى احسان و منت بخشى و نیرو و قدرتى و تو بر هر چیز توانایى و به بندگانت

بَصیرٌ خَبیرٌ

بینا و آگاهى


مناجات طلب رزق

اَللّهُمَّ اَرْسِلْ عَلَىَّ سِجالَ رِزْقِک مِدْراراً

خدایا بفرست بر من دَلْوهاى روزیت را ریزان

وَاَمْطِرْ عَلَىَّ سَحآئِبَ اِفْضالِک غِزاراً وَ اَدِمْ غَیثَ نَیلِک اِلَىَّ سِجالاً وَاَسْبِلْ

و ببار بر من ابرهاى فزون بخشیت را فراوان و پیوست کن باران عطایت را بر من پیاپى و ریزان کن

مَزیدَ نِعَمِک عَلى خُلَّتى اِسْبالاً وَاَفْقِرْنى بِجُودِک اِلَیک وَ اَغْنِنى عَمَّنْ یطْلُبُ

فزونى نعمتت را بر نیاز و حاجتم بطور کامل و نیازمندم کن به بخشندگى خودت و بى نیازم کن از کسى که خودش

مالَدَیک وَ داوِدآءَ فَقْرى بِدَوآءِ فَضْلِک وَانْعَشْ صَرْعَةَ عَیلَتى بِطَوْلِک وَ

جویاى احسان تو است و مداوا کن درد بى نواییم را به درمان فضل خود و بردار از زمین پیکر نداریم را به کرم خود و

تَصَدَّقَ عَلى اِقْلالى بِکثْرةِ عَطائِک وَ عَلَى اخْتِلالى بِکریمِ حِبائِک وَ سَهِّلْ

تصدّق کن بر تنگدستیم به زیادى عطاى خود و بر نیازمندیم به جایزه گرامیت و آسان گردان

رَبِّ سَبیلَ الرِّزْقِ اِلَىَّ وَ ثَبِّتْ قَواعِدَهُ لَدَىَّ وَ بَجِّسْ لى عُیونَ سَعَتِهِ بِرَحْمَتِک

پروردگارا راه روزى را بر من و پابرجا کن پایه هایش را براى من و بشکاف برایم چشمه هاى فراخیش را به رحمتت

وَ فَجِّرْ اَنْهارَ رَغَدِ الْعَیشِ قِبَلى بِرَاْفَتِک وَاَجْدِبْ اَرْضَ فَقْرى وَاَخْصِبْ

و روان کن نهرهاى شادکامى زندگى را در پیش رویم به مهرت و بخشکان سرزمین فقر و نداریم را و پرخیر و سرسبز کن

جَدْبَ ضُرّى وَاصْرِفْ عَنّى فِى الرِّزْقَ الْعَوآئِقَ وَاقْطَعْ عَنّى مِنَ الضّیقِ

سرزمین خشک بدحالیم را و دور گردان از روزى من موانع جلوگیر آنرا و بندهاى تنگى و فشار را از روزیم

الْعَلائِقَ وَارْمِنى مِنْ سَعَةِ الرِّزْقِ اَللّهُمَّ بِاَخْصَب سِهامِهِ وَاحْبُنى مِنْ رَغَدِ

بگسل و پرتاب کن خدایا از فراخى روزى بسویم پرخیرترین تیرهایش را و ببخش به من از کامیابى زندگى

الْعَیشِ بِاَکثَرِ دَوامِهِ وَاکسُنىِ اللّهُمَّ سَرابیلَ السَّعَةِ وَ جَلابیبَ الدَّعَةِ فَاِنّى یا

پردوامترین نصیبهایش را و بپوشان بر من خدایا از روزى پیراهنهاى فراخش را و روپوشهاى آسوده زیستى را که براستى من

رَبِّ مُنْتَظِرٌ لاِِنْعامِک بِحَذْفِ الْمَضیقِ وَلِتَطَوُّلِک بِقَطْعِ التَّعْویقِ وَ لِتَفَضُّلِک

اى پروردگار عزیز چشم براهم انعام تو را بوسیله رفع تنگدستى و بخششت را به پایان یافتن تاءخیر و عقب افتادن و فزون بخشیت را

بِاِزالَةِ التَّقْتیرِ وَ لِوُصُولِ حَبْلى بِکرَمِک بِالتَّیسیرِ وَ اَمْطِرِ اللّهُمَّ عَلَىَّ سَمآءَ

به از بین بردن ندارى و منتظرم پیوست شدن رشته ام را به کرمت به گشایش و آسانى و ببار خدایا بر من آسمان

رِزْقِک بِسِجالِ الدِّیمِ وَاَغْنِنى عَنْ خَلْقِک بِعَوائِدِ النِّعَمِ وَارْمِ مَقاتِلَ

روزیت را به بارانهاى دنباله دار و بى نیازم کن از مخلوق خود به نعمتهاى پرفایده و هدف تیر قرارده گلوگاه

الاِْقْتارِ مِنّى وَاحْمِلْ کشْفَ الضُّرِّ عَنّى عَلى مَطایا الاِْعْجالِ وَاضْرِبْ عَنّى

نداریم را و باز کن بارهاى رفع گرفتارى و سختى مرا بر مَرکبهاى تندروى و بزن گردن

الضّیقَ بِسَیفِ الاِْسْتیصالِ وَاَتْحِفْنى رَبِّ مِنْک بِسَعَةِ الاِْفْضالِ وَامْدُدْنى

تنگدستى مرا به شمشیر نابودى و تحفه ام ده پروردگارا از جانب خود به فراخى بخشش و کمکم ده

بِنُمُوِّ الاَْمْوالِ وَاحْرُسْنى مِنْ ضیقِ الاِْقْلالِ وَاقْبِضْ عَنّى سُوءَ الْجَدْبِ

به رویندگى اموال و محافظتم کن از تنگى نادارى و بگیر از من بدى قحطى و خشکسالى را

وَابْسُطْ لى بِساطَ الخِصْبِ وَ اسْقِنى مِنْ ماءِ رِزْقِک غَدَقاً وَ انْهَجْ لى مِنْ

و بگستران برایم بساط پرخیرى و برکت را و بنوشان بر من از آب گواراى روزیت به گوارایى و آشکار کن برایم از

عَمیمِ بَذْلِک طُرُقاً وَ فاجِئْنى بِالثَّرْوَةِ وَالْمالِ وَانْعَشْنى بِهِ مِنْ صَرْعَةِ الاِْقْلالِ

بخشش همگانیت راههایى را و ناگهانى مرا به ثروت و دارایى رسان و بلندم کن بوسیله آن از زمین ندارى

وَ صَبِّحْنى بِالاِْسْتِظْهارِ وَ مَسِّنى بِالتَّمَکنِ مِنَ الْیسارِ اِنَّک ذُو الطَّوْلِ الْعَظیمِ

و بامدادانم را به پشتیبانى کردنت و شامگاهانم را با تمکن از آسایش و فراخى قرار ده که براستى تو داراى احسانى بزرگ

وَالْفَضْلِ الْعَمیمِ وَالْمَنِّ الْجَسیمِ وَ اَنْتَ الْجَوادُ الْکریمُ

و فضلى همگانى و منّتى کلان هستى و تویى بخشنده بزرگوار


مناجات استعاذه

اَللّهُمَّ اِنّى اعُوذُ بِک مِنْ مُلِمّاتِ نَوازِلِ الْبَلاءِ وَاَهْوالِ عَظآئِمِ الضَّرّآءِ فَاَعِذْنى

خدایا به تو پناه مى برم از رسیدن بلاهاى نازله و هراس سختیهاى بزرگ پس پناهم ده

رَبِّ مِنْ صَرْعَةِ الْبَاْساَّءِ وَ احْجُبْنى مِنْ سَطَواتِ الْبَلاَّءِ وَ نَجِنّى مِنْ مُفاجاةِ

پروردگارا از افتادگى تنگدستى و در پرده ام گیر از حملات بلاء و نجاتم ده از عذابهاى ناگهانى

النِّقَمِ وَاَجْرِنى مِنْ زَوالِ النِّعَمِ وَ مِنْ زَلَلِ الْقَدَمِ وَاجْعَلْنِى اللّهُمَّ فى حِیاطَةِ

و پناهم ده از زوال نعمتها و از لغزش گامها و قرارم ده خدایا در محوطه

عِزِّک وَ حِفاظِ حِرْزِک مِنْ مُباغَتَةِ الدَّوایرِ وَ مُعاجَلَةِ الْبَوادِرِ اَللّهُمَّ رَبِّ وَ

عزتت و در حفاظ پناه گیریت از گردشهاى بد و ناگهانى روزگار و به شتاب آمدن پیش آمدهاى ناگوار خدایا پروردگارا

اَرْضَ الْبَلاءِ فَاَخْسِفْها وَعَرْصَةَ المِحَنِ فَارْجُفْها وَ شَمْسَ النَّوائِبِ فَاکسِفْها

زمین بلا را فرو بر و میدانهاى محنت و اندوه را برهم ریز و خورشید حوادث ناگوار را تاریک کن

وَ جِبالَ السُّوءِ فَانْسِفْها وَ کرَبَ الدَّهْرِ فَاکشِفْها وَ عَوائِقَ الاُْمُورِ فَاصْرِفْها وَ

و کوههاى بدى را متلاشى کن و گرفتاریهاى روزگار را برطرف کن و موانع کارها را از من بگردان و

اَوْرِدْنى حِیاضَ السَّلامَةِ وَاحْمِلْنى عَلى مَطایا الْکرامَةِ وَاصْحَبْنى بِاِقالَةِ

در کنار حوضهاى پرآب تندرستى واردم کن و بر مرکبهاى بزرگوارى و کرامت خود سوارم کن و همراهم باش به چشم پوشى

الْعَثْرَةِ وَاشْمَلْنى بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ وَ جُدْ عَلَىَّ یا رَبِّ بِالاَّئِک وَ کشْفِ بَلاَّئِک وَ

از لغزش و در برم گیر به پوشاندن عیوبم و بخشندگى کن بر من پروردگارا به نعمتهایت و برطرف کردن بلایت و

دَفْعِ ضَرّآئِک وَادْفَعْ عَنّى کلاکلَ عَذابِک وَاصْرِفْ عَنّى اَلیمَ عِقابِک وَاَعِذْنى

دور کردن سختیهایت و دفع کن از من توده هاى (تار) عذابت را و بگردان از من کیفر دردناکت را و در پناهم گیر

مِنْ بَوائِقِ الدُّهُورِ وَاَنْقِذْنى مِنْ سُوءِ عَواقِبِ الاُْمُورِ وَاحْرُسْنى مِنْ جَمیعِ

از پیش آمدهاى بد روزگار و نجاتم ده از بد سرانجامى کارها و محافظتم کن از همه

الْمَحْذُورِ وَاصْدَعْ صَفاةَ الْبَلاَّءِ عَنْ اَمْرى وَاشْلُلْ یدَهُ عَنّى مَدى عُمْرى اِنَّک

محذورات و بشکن سنگ سخت بلاء را از کارم و شَل گردان دستش را از من تا آخر عمرم که براستى

الرَّبُّ الْمَجیدُ الْمُبْدِئُ الْمُعیدُ الْفَعّالُ لِما تُریدُ

تو پروردگارى هستى بزرگوار و آغازنده و برگرداننده و به خوبى انجام دهى هر چه را خواهى


مناجات طلب توبه

اَللّهُمَّ اِنّى

خدایا من

قَصَدْتُ اِلَیک بِاِخْلاصِ تَوْبَةٍ نَصُوحٍ وَ تَثْبیتِ عَقْدٍ صَحیحٍ وَ دعا قَلْبٍ قَریحٍ

آهنگ تو را کردم با اخلاص توبه حقیقى و پایدارى در پیمان درست و دعاى با دل مجروح

وَ اِعْلانِ قَوْلٍ صَریحٍ اَللّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنّى مُخْلَصَ التَّوْبَةِ وَ اِقْبالَ سَریعِ الاَْوْبَةِ وَ

و آشکار کردن گفتار صریح خدایا بپذیر از من توبه مخلصانه ام و روى آوردن شتابان بازگشتم و

مَصارِعَ تَخَشُّعِ الْحَوْبَةِ وَ قابِلْ رَبِّ تَوْبَتى بِجَزیلِ الثَّوابِ وَ کریمِ الْمَاءبِ وَ

به خاک افتادن فروتنى گناهم و برابر کن پروردگارا توبه ام را با پاداشى شایان و بازگشتى بزرگوارانه و

حَطِّ الْعِقابِ وَصَرْفِ الْعَذابِ وَ غُنْمِ الاِْیابِ وَ سِتْرِ الْحِجابِ وَامْحُ اللّهُمَّ ما

ریزش کیفر و گرداندن عذاب و بهره مندى در بازگشت و پرده پوشى و محو کن خدایا آنچه

ثَبَتَ مِنْ ذُنُوبى وَاغْسِلْ بِقَبُولِها جَمیعِ عُیوبى وَاجْعَلْها جالِیةً لِقَلْبى شاخِصَةً

ثبت شده است از گناهانم و شستشو ده با پذیرش توبه ام همه عیبهایم را و قرار ده آنها را جلا دهنده دلم و خیره کننده

لِبَصیرَةِ لُبّى غاسِلَةً لِدَرَنى مُطَهِّرَةً لِنِجاسَةِ بَدَنى مُصَحِّحَةً فیها ضَمیرى

بینش عقل و خردم و شوینده چرکى ام و پاک کننده نجاست تنم و درست کننده نهادم

عاجِلَةً اِلىَ الْوَفاءِ بِها بَصیرَتى وَاقْبَلْ یا رَبِّ تَوْبَتى فَاِنَّها تَصْدُرُ مِنْ

شتابان بسوى وفاى به آن بیناییم و بپذیر پروردگارا توبه ام را که براستى این توبه سرزند از

اِخْلاصِ نِیتى وَ مَحْضٍ مِنْ تَصْحیحِ بَصیرَتى وَاحْتِفالٍ فى طَوِیتى وَاجْتِهادٍ

روى اخلاص نیتم و خالص از روى درستى بیناییم و روشنى کامل در نهادم و از روى کوشش

فى نَقاءِ سَریرَتى وَ تَثْبیتٍ لاِِنابَتى وَ مُسارَعَةً اِلى اَمْرِک بِطاعَتى وَاجْلُ

در پاک کردن درونم و پابرجایى بازگشتنم و شتابندگى بسوى دستورت به فرمانبرداریم و روشن کن

اللّهُمَّ بِالتَّوْبَةِ عَنّى ظُلْمَةَ الاِْصْرارِ وَامْحُ بِها ما قَدَّمْتُهُ مِنَ الاَْوْزارِ وَاکسُنى

خدایا بوسیله توبه از من تاریکى اصرار بر گناه را و محو کن بدان وسیله آنچه را پیش فرستاده ام از گناهان و بپوشان بر من

لِباسَ التَّقْوى وَ جَلابیبَ الْهُدى فَقَدْ خَلَعْتُ رِبْقَ الْمَعاصى عَنْ جَلَدى وَ

جامه پرهیزکارى و روپوشهاى هدایت را که من بیرون آوردم مهار نافرمانى را از گردنم و

نَزَعْتُ سِرْبالَ الذُّنُوبِ عَنْ جَسَدى مُسْتَمْسِکاً رَبِّ بِقُدْرَتِک مُسْتَعیناً عَلى

کندم پیراهن گناهان را از تنم در حالى که متمسک شدم پروردگارا به نیروى تو و کمک جویم براى

نَفْسى بِعِزَّتِک مُسْتَوْدِعاً تَوْبَتى مِنَ النَّکثِ بِخَفْرَتِک مُعْتَصِماً مِنَ الْخِذْلانِ

خودم به عزتت و سپارنده ام توبه ام را از شکستن آن به حمایتت و چنگ زنم از (دچار نشدن ) خوارى

بِعِصْمَتِک مُقارِناً بِهِ لا حَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاّ بِک

به نگهداریت و قرین کنم آنرا به جمله ((لاحول ولا قوة الا بک ))


مناجات طلب حجّ

اَللّهُمَّ

خدایا

ارْزُقْنى الْحَجَّ الَّذى افْتَرَضْتَهُ عَلى مَنِ اسْتِطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً وَاجْعَلْ لى فیهِ

روزیم گردان حجى را که واجبش کردى بر هر کس که بتواند بدان راه یابد و قرار ده برایم در آن

هادِیاً وَ اِلَیهِ دَلیلاً وَ قَرِّبْ لى بُعْدَ الْمَسالِک وَ اَعِنّى عَلى تَاْدِیةِ الْمَناسِک وَ

راهنمایى و بسویش دلیل و راهبرى و نزدیک کن برایم دورى راهها را و کمک کن به من در انجام مراسم و اعمال حج و

حَرِّمْ بِاِحْرامى عَلَى النّارِ جَسَدى وَ زِدْ لِلسَّفَرِ قُوَّتى وَ جَلَدى وَارْزُقْنى رَبِّ

حرام گردان با احرام بستنم بدنم را از آتش دوزخ و بیفزا براى مسافرت نیرو و چابکیم را و روزیم کن پروردگارا

الْوُقُوفَ بَینَ یدَیک وَالاِْفاضَةَ اِلَیک وَاَظْفِرْنى بِالنُّجْحِ بِوافِرِ الرِّبْحِ

حضور و وقوف در برابرت و کوچ کردن بسوى درگاهت و کامیابم کن با موفقیت به سودى سرشار و

وَاَصْدِرْنى رَبِّ مِنْ مَوْقِفِ الْحَجِّ الاَْکبَرِ اِلى مُزْدَلَفَةِ الْمَشْعَرِ وَاجْعَلْها زُلْفَةً

بازم گردان پروردگارا از جایگاه حج اکبر بسوى تقربگاه ((مشعر)) و آنرا وسیله رسیدن

اِلى رَحْمَتِک وَ طَریقاً اِلى جَنَّتِک وَقِفْنى مَوْقِفَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ مَقامَ

به رحمتت و راهى بسوى بهشتت قرار ده و بازدار مرا در موقف مشعر الحرام و جایگاه

وُقُوفِ الاِْ حْرامِ وَاَهِلَّنى لِتَاْدِیةِ الْمَناسِک وَنَحْرِ الْهَدىِ التَّوامِک بِدَمٍ یثُجُّ

توقف براى احرام و اهل و شایسته ام گردان براى انجام دستورات حج و کشتن قربانى فربه به خونى جوشان

وَاَوْداجٍ تَمُجُّ وَ اِراقَةِ الدِّماَّءِ الْمَسْفُوحَةِ وَالْهَدایا الْمَذْبُوحَةِ وَ فَرْىِ

و رگهایى خونفشان و ریختن خونهاى ریزان و قربانیهاى ذبح شده و بریدن

اَوْداجِها عَلى ما اَمَرْتَ وَ التَّنَفُّلُ بِها کما وَسَمْتَ وَاَحْضِرْنىِ اللّهُمَّ صَلوةَ

رگهاى آن بر طبق آنچه دستور داده اى و زیاده بر واجب و دستورت چنانچه مقرر فرمودى وحاضرم کن خدایا براى نماز

الْعیدِ راجِیاً لِلْوَعْدِ خآئِفاً مِنَ الْوَعیدِ حالِقاً شَعْرَ رَاْسى وَ مُقَصِّراً وَ مُجْتَهِداً

عید در حال امیدوارى به وعده ات و ترسان از تهدیدت سرتراشیده و پس از تقصیر کردن و کوشاى

فى طاعَتِک مُشَمِّراً رامِیاً لِلْجِمارِ بِسَبْعٍ بَعْدَ سَبْعٍ مِنَ الاَْحْجارِ وَاَدْخِلْنىِ

در فرمانبرداریت و آماده براى زدن جمرات به هفت عدد پس از هفت عدد دیگر از سنگها و داخلم گردان

اللّهُمَّ عَرْصَةَ بَیتِک وَ عَقْوَتِک وَ مَحَلَّ اَمْنِک وَ کعْبَتِک وَ مَساکینِک وَ سُؤّالِک وَ

خدایا در فضاى خانه ات و در ساحت آن و در محل امنیت و خانه کعبه و در میان مستمندانت و خواستاران و

مَحاویجِک وَجُدْ عَلَىَّ اللّهُمَّ بِوافِرِ الاَْجْرِ مِنَ الاِْنْکفاءِ وَالنَّفْرِ وَاخْتِمِ اللّهُمَّ

حاجتمندانت و احسان کن بر من خدایا به مزد فراوان در برگشتن و کوچ کردن و پایان ده خدایا

مَناسِک حَجّى وَانْقِضآءَ عَجّى بِقَبُولٍ مِنْک لى وَ رَاْفَةٍ مِنْک بى یا اَرْحَمَ

اعمال حج مرا و سرانجام ناله و خروشم را به پذیرفتن خود و مهرى از جانب خودت نسبت به من اى مهربانترین

الرّاحِمینَ

مهربانان


مناجات کشف ظلم

اَللّهُمَّ اِنَّ ظُلْمَ عِبادِک قَدْ تَمَکنَ فى بِلادِک

خدایا براستى ستم بندگانت چنان جایگیر شده در شهرهاى تو

حَتّى اَماتَ الْعَدْلَ وَ قَطَعَ السُّبُلَ وَ مَحَقَ الْحَقَّ وَ اَبْطَلَ الصِّدْقَ وَاَخْفَى الْبِرَّ

که عدالت را میرانده و راهها را بریده و حق را نابود کرده و راستى را باطل ساخته و نیکوکارى را ناپدید کرده و

وَاَظْهَرَ الشَّرَّ وَاَخْمَدَ التَّقْوى وَ اَزالَ الْهُدى وَ اَزاحَ الْخَیرَ وَ اَثْبَتَ الضَّیرَ وَ

شر و بدى را آشکار ساخته و چراغ پرهیزکارى را خاموش و هدایت را از میان برده و خیر و خوبى را از بین برده و زیان را پایدار کرده و

اَنْمَى الْفَسادَ وَ قَوَّى الْعِنادَ وَ بَسَطَ الْجَوْرَ وَ عَدَى الطَّوْرَ اَللّهُمَّ یا رَبِّ لا

فساد را رویانده و دشمنى را ریشه دار و جور و ستم را گسترش داده و از حد گذرانده ، خدایا پروردگارا

یکشِفُ ذلِک اِلاّ سُلْطانُک وَ لایجیرُ مِنْهُ اِلا امْتِنانُک اَللّهُمَّ رَبِّ فَابْتُرِ الظُّلْمَ وَ

برطرف نکند آنرا چیزى جز نیرو و سلطنت تو و پناه ندهد چیزى از آن جز منت بخشیت خدایا پروردگارا پس ظلم را ریشه کن 
 
 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved