بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
 


سَریعُ الْحِسابِ یا مَنْ هُوَ شَدیدُ الْعِقابِ یا مَنْ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ

در حساب کشیدن سریع است اى که او در کیفر سخت است اى که پاداش خوب نزد او است

یا مَنْ عِنْدَهُ اُمُّ الْکتابِ (5) اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ یا حَنّانُ یا

اى که نزد او است مایه و اصل کتابها (5) خدایا از تو مى خواهم بحق نامت اى مهرپیشه اى

مَنّانُ یا دَیانُ یا بُرْهانُ یا سُلْطانُ یا رِضْوانُ یا غُفْرانُ یا سُبْحانُ یا

نعمت بخش اى پاداش دهنده اى دلیل و راهنما اى سلطان اى خوشنود اى آمرزنده اى منزه اى

مُسْتَعانُ یا ذَاالْمَنِّ وَالْبَیانِ (6) یا مَنْ تَواضَعَ کلّ ُشَىْءٍ لِعَظَمَتِهِ یا مَنِ

یاور اى صاحب نعمت و بیان (6) اى که هر چیزى در برابر عظمتش فروتن گشته اى که

اسْتَسْلَمَ کلُّ شَىْءٍ لِقُدْرَتِهِ یا مَنْ ذَلَّ کلُّ شَىْءٍ لِعِزَّتِهِ یا مَنْ خَضَعَ کلُّ

هر چیز در برابر قدرتش تسلیم گردیده اى که هر چیزى در برابر عزت و شوکتش خوار گشته اى که هر چیز

شَىْءٍ لِهَیبَتِهِ یا مَنِ انْقادَ کلُّ شَىْءٍ مِنْ خَشْیتِهِ یا مَنْ تَشَقَّقَتِ الْجِبالُ

در برابر هیبتش خاضع گردیده اى که هر چیزى از ترس او فرمانبردار و مطیعش گردیده اى که کوهها

مِنْ مَخافَتِهِ یا مَنْ قامَتِ السَّمواتُ بِاَمْرِهِ یا مَنِ اسْتَقَرَّتِ الاْرَضُونَ

از هراسش از هم شکافته اى که به امر او آسمانها برپا گشته اى که زمینها به اذن او در جاى خود مستقر گشته

بِاِذْنِهِ یا مَنْ یسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ یا مَنْ لا یعْتَدى عَلى اَهْلِ مَمْلَکتِهِ

اى که رعد به ستایش او غرِّش زند اى که بر اهل کشور خود ستم نکند

(7) یا غافِرَ الْخَطایا یا کاشِفَ الْبَلایا یا مُنْتَهَى الرَّجایا یا مُجْزِلَ

اى آمرزنده خطاها اى برطرف کننده بلاها اى منتهاى امیدها اى دهنده بزرگ

الْعَطایا یا واهِبَ الْهَدایا یا رازِقَ الْبَرایا یا قاضِىَ الْمَنایا یا سامِعَ

عطاها اى بخشنده هدیه ها اى روزى ده بنده ها اى برآورنده آرزوها اى شنونده

الشَّکایا یا باعِثَ الْبَرایا یا مُطْلِقَ الاُْسارى (8) یاذَاالْحَمْدِ وَالثَّناَّءِ

شکایتها اى برانگیزنده مردمان اى رهاننده اسیران (8) اى صاحب ستایش و ثناء

یا ذَاالْفَخْرِ وَاْلبَهاَّءِ یا ذَاالْمَجْدِ وَالسَّناَّءِ یا ذَاالْعَهْدِ وَالْوَفاَّءِ یا

اى داراى فخر و زیبایى اى صاحب مجد و بزرگى اى صاحب عهد و وفاء

ذَاالْعَفْوِ وَالرِّضاَّءِ یا ذَاالْمَنِّ وَالْعَطاَّءِ یا ذَا الْفَصْلِ وَالْقَضاَّءِ یا ذَاالْعِزِّ

اى داراى گذشت و رضا اى دارنده نعمت و عطاء اى که در دست تو است فصل خصومات و داورى اى داراى عزت

وَالْبَقاَّءِ یا ذَاالْجُودِ وَالسَّخاَّءِ یا ذَاالآلاَّءِ وَالنَّعْماَّءِ (9) اَللّهُمَّ اِنّى

و پایندگى اى صاحب جود و بخشش اى صاحب دهشها و نعمت ها (9) خدایا از تو

اَسْئَلُک بِاسْمِک یا مانِعُ یا دافِعُ یا رافِعُ یا صانِعُ یا نافِعُ یا سامِعُ یا

مى خواهم به حق نامت اى مانع اى برطرف کننده اى بالا برنده اى سازنده اى سود رسان اى شنوا اى

جامِعُ یا شافِعُ یا واسِعُ یا مُوسِعُ (10) یا صانِعَ کلِّ مَصْنُوعٍ یا خالِقَ

گردآورنده اى شفاعت پذیر اى فراخ رحمت اى وسعت بخش (10) اى سازنده هر ساخته اى آفریننده

کلِّ مَخْلُوقٍ یا رازِقَ کلِّ مَرْزُوقٍ یا مالِک کلِّ مَمْلُوک یا کاشِفَ کلِّ

هر آفریده اى روزى ده هر روزى خور اى مالک هر مملوک اى غمزداى هر غمزده اى دلگشاى هر

مَکرُوبٍ یا فارِجَ کلِّ مَهْمُومٍ یا راحِمَ کلِّ مَرْحُومٍ یا ناصِرَ کلِّ

اندوهگین اى رحمت بخش هر رحمت خواه اى یاور هر

مَخْذُولٍ یا ساتِرَ کلِّ مَعْیوبٍ یا مَلْجَأَ کلِّ مَطْرُودٍ (11) یا عُدَّتى عِنْدَ

هر بى یاور اى عیب پوش هر معیوب اى پناه هر آواره (11) اى ذخیره هنگام

شِدَّتى یا رَجاَّئى عِنْدَ مُصیبَتى یا مُونِسى عِنْدَ وَحْشَتى یا

سختى من اى امید من در برابر پیش آمدهاى ناگوار اى همدم من هنگام ترس و وحشت اى

صاحِبى عِنْدَ غُرْبَتى یا وَلِیى عِنْدَ نِعْمَتى یا غِیاثى عِنْدَ کرْبَتى یا

رفیق من در غربتم اى صاحب اختیار من در نعمتم اى فریادرس من در غم و اندوه اى

دَلیلى عِنْدَ حَیرَتى یا غَناَّئى عِنْدَ افْتِقارى یا مَلْجَائى عِنْدَ

دلیل و راهنمایم هنگام سرگردانى اى توانگرى من هنگام ندارى اى پناه من هنگام

اضْطِرارى یا مُعینى عِنْدَ مَفْزَعى (12) یا عَلاّمَ الْغُیوبِ یا غَفّارَ

درماندگى اى کمک کارم در بیچارگى و پریشانى (12) اى بخوبى داناى بر هر نادیدنى اى بسیار آمرزنده

الذُّنُوبِ یا سَتّارَ الْعُیوبِ یا کاشِفَ الْکرُوبِ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ یا

گناهان اى پرده پوش بر عیوب بندگان اى غمزداى غمها اى گرداننده دلها اى

طَبیبَ الْقُلُوبِ یا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ یا اَنیسَ الْقُلُوبِ یا مُفَرِّجَ الْهُمُومِ یا

طبیب دلها اى نوربخش دلها اى همدم دلها اى زداینده اندوهها اى

مُنَفِّسَ الْغُمُومِ (13) اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاْسمِک یا جَلیلُ یا جَمیلُ یا

غمگشاى غمها (13) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى بزرگوار اى زیبا اى

وَکیلُ یا کفیلُ یا دَلیلُ یا قَبیلُ یا مُدیلُ یا مُنیلُ یا مُقیلُ یا مُحیلُ

کارگزار اى عهده دار اى راهنما اى پذیرنده اى دولت دهنده اى عطا بخشنده اى درگذرنده اى نیرودهنده (تغییر دهنده )

(14) یا دَلیلَ الْمُتَحَیرینَ یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ یا صَریخَ

(14) اى راهنماى سرگردانان اى فریادرس فریادخواهان اى دادرس

الْمُسْتَصْرِخینَ یا جارَ الْمُسْتَجیرینَ یا اَمانَ الْخاَّئِفینَ یا عَوْنَ

دادخواهان اى پناه پناه جویان اى امان بخش ترسناکان اى کمک

الْمُؤْمِنینَ یا راحِمَ الْمَساکینَ یا مَلْجَأَ الْعاصینَ یا غافِرَ الْمُذْنِبینَ یا

مؤ منان اى رحم کننده مسکینان اى پناه عاصیان اى آمرزنده گناهکاران اى

مُجیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّینَ (15) یا ذَاالْجُودِ وَالاِْحْسانِ یا ذَاالْفَضْلِ

اجابت کننده دعاى درماندگان (15) اى داراى بخشندگى و احسان اى صاحب فضل

وَالاِْمْتِنانِ یا ذَاالاْمْنِ وَالاْمانِ یا ذَاالْقُدْسِ وَالسُّبْحانِ یا ذَاالْحِکمَةِ

و نعمت اى مایه امن و امان اى داراى پاکى و پاکیزگى اى صاحب فرزانگى

وَالْبَیانِ یا ذَا الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ یا ذَاالْحُجَّةِ وَالْبُرْهانِ یا ذَاالْعَظَمَةِ

و بیان اى صاحب رحمت و خوشنودى اى داراى حجت و دلیل و برهان اى خداوند عظمت

وَالسُّلْطانِ یا ذَاالرَّأْفَةِ وَالْمُسْتَعانِ یا ذَاالعَفْوِ وَالْغُفْرانِ (16) یا مَنْ

و سلطنت اى دارنده راءفت و اى یاور بندگان اى صاحب بخشندگى و آمرزش (16) اى که

هُوَ رَبُّ کلِّ شَىْءٍ یا مَنْ هُوَ اِلهُ کلِّ شَىْءٍ یا مَنْ هُوَ خالِقُ کلِّ شَىْءٍ

پروردگار هر چیز او است اى که معبود هر چیز او است اى که آفریننده هر چیز او است

یا مَنْ هُوَ صانِعُ کلِّ شَىْءٍ یا مَنْ هُوَ قَبْلَ کلِّ شَىْءٍ یا مَنْ هُوَ بَعْدَ کلِّ

اى که سازنده هر چیز او است اى که او پیش از هر چیز بوده و اى که او پس از هر

شَىْءٍ یا مَنْ هُوَ فَوْقَ کلِّ شَىْءٍ یا مَنْ هُوَ عالِمٌ بِکلِّ شَىْءٍ یا مَنْ هُوَ

چیز خواهد بود و اى که او برتر از هر چیز است اى که او به هر چیز دانا است اى که او

قادِرٌ عَلى کلِّ شَىْءٍ یا مَنْ هُوَ یبْقى وَیفْنى کلّ ُشَىْءٍ (17) اَللّهُمَّ اِنّى

به هر چیزى توانا است اى که تنها او بماند و هر چیز دیگر فانى گردد (17) خدایا از تو

اَسْئَلُک بِاسْمِک یا مُؤْمِنُ یا مُهَیمِنُ یا مُکوِّنُ یا مُلَقِّنُ یا مُبَینُ یا

مى خواهم بحق نامت اى امان ده اى مسلط بر هر چیز اى وجود آرنده اى یاد دهنده اى آشکار کننده اى

مُهَوِّنُ یا مُمَکنُ یا مُزَینُ یا مُعْلِنُ یا مُقَسِّمُ (18) یا مَنْ هُوَ فى مُلْکهِ

آسان کننده اى امکان ده در کارها اى زیوربخش اى آشکار کننده اى تقسیم کننده (18) اى که در فرمانروایى

مُقیمٌ یا مَنْ هُوَ فى سُلْطانِهِ قَدیمٌ یا مَنْ هُو فى جَلالِهِ عَظیمٌ یا مَنْ

پابرجا است اى که در سلطنت و پادشاهیش قدیم و دیرینه است اى که در جلالت و شوکت بزرگى اى که

هُوَ عَلى عِبادِهِ رَحیمٌ یا مَنْ هُوَ بِکلِّ شَىْءٍ عَلیمٌ یا مَنْ هُوَ بِمَنْ

بر بندگان خویش مهربانى اى که به هر چیز دانایى اى که نسبت به نافرمان خود

عَصاهُ حَلیمٌ یا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجاهُ کریمٌ یا مَنْ هُوَ فى صُنْعِهِ حَکیمٌ یا

بردبارى اى که به امیدوار خود بخشنده و بزرگوارى اى که در آفرینش و ساختنت فرزانه اى (یا محکم کارى ) اى

مَنْ هُوَ فى حِکمَتِهِ لَطیفٌ یا مَنْ هُوَ فى لُطْفِهِ قَدیمٌ (19) یا مَنْ لا

که در عین فرزانگى (یا محکم کارى ) مهربانى (یا نرمکارى ) اى که در لطف خود دیرینه اى (19) اى که

یرْجى اِلاّ فَضْلُهُ یا مَنْ لا یسْئَلُ اِلاّ عَفْوُهُ یا مَنْ لا ینْظَرُ اِلاّ بِرُّهُ یا

امیدى نیست جز به نیکى او اى که درخواست نشود جز گذشتش اى که چشم داشتى نیست جز به نیکى اواى

مَنْ لا یخافُ اِلاّ عَدْلُهُ یا مَنْ لا یدُومُ اِلاّ مُلْکهُ یا مَنْ لا سُلْطانَ اِلاّ

که ترسى نیست جز از عدل او اى که جاوید نمى ماند جز فرمانروایى و ملک او اى که سلطنت و قدرتى نیست جز

سُلْطانُهُ یا مَنْ وَسِعَتْ کلَّ شَىْءٍ رَحْمَتُهُ یا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ

سلطنت او اى که رحمتش همه چیز را فراگرفته اى که رحمتش بر خشمش پیشى جسته

یا مَنْ اَحاطَ بِکلِّ شَىْءٍ عِلْمُهُ یا مَنْ لَیسَ اَحَدٌ مِثْلَهُ (20) یا فارِجَ

اى که علمش بر همه چیز احاطه کرده اى که مانندش هیچکس نخواهد بود (20) اى دلگشاى

الْهَمِّ یا کاشِفَ الْغَمِّ یا غافِرَ الذَّنْبِ یا قابِلَ التَّوْبِ یا خالِقَ الْخَلْقِ یا

اندوه اى غمزداى اى آمرزنده گناه اى توبه پذیر اى آفریننده اى

صادِقَ الْوَعْدِ یا مُوفِىَ الْعَهْدِ یا عالِمَ السِّرِّ یا فالِقَ الْحَبِّ یا رازِقَ

راست وعده اى وفادار پیمان اى داناى اسرار نهان اى شکافنده دانه اى روزى ده

الاْنامِ (21) اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا عَلِىُّ یا وَفِىُّ یا غَنِىُّ یا

بندگان (21) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى والا اى با وفا اى توانگر اى بى نیاز مطلق اى

مَلِىُّ یا حَفِىُّ یا رَضِىُّ یا زَکىُّ یا بَدِىُّ یا قَوِىُّ یا وَلِىُّ (22) یا مَنْ

مهربان اى پسندیده (یا دوستدار) اى پاکیزه اى پدید آرنده اى نیرومند اى سرپرست (22) اى که

اَظْهَرَ الْجَمیلَ یا مَنْ سَتَرَ الْقَبیحَ یا مَنْ لَمْ یؤ اخِذْ بِالْجَریرَةِ یا مَنْ لَمْ

کار نیک را آشکار کنى و اى که کار زشت را پنهان کنى اى که کسى را به گناه نگیرى اى که پرده

یهْتِک السِّتْرَ یا عَظیمَ الْعَفْوِ یا حَسَنَ التَّجاوُزِ یا واسِعَ الْمَغْفِرَةِ یا

کس ندرى اى بزرگ گذشت اى نیکو درگذر اى پهناور آمرزش اى

باسِطَ الْیدَینِ بِالرَّحْمَةِ یا صاحِبَ کلِّ نَجْوى یا مُنْتَهى کلِّ شَکوى

گشاده دو دست (فضلش ) به رحمت اى مطلع از سخن سرى و راز اى منتهاى هر شکایت

(23) یا ذَاالنِّعْمَةِ السّابِغَةِ یا ذَاالرَّحْمَةِ الْواسِعَةِ یا ذَاالْمِنَّةِ السّابِقَةِ یا

(23) اى صاحب نعمت فراوان و اى داراى رحمت پهناور اى صاحب احسان پیشین اى

ذَاالْحِکمَةِ الْبالِغَةِ یا ذَاالْقُدْرَةِ الْکامِلَةِ یا ذَاالْحُجَّةِ الْقاطِعَةِ یا

داراى حکمت رسا اى داراى نیروى کامل اى صاحب برهان و دلیل قاطع و برنده اى

ذَاالْکرامَةِ الظّاهِرَةِ یا ذَاالْعِزَّةِ الدّاَّئِمَةِ یا ذَاالْقُوَّةِ الْمَتینَةِ یا ذَا

صاحب بزرگوارى هویدا اى صاحب عزت جاویدان اى صاحب نیروى محکم اى داراى

الْعَظَمَةِ الْمَنیعَةِ (24) یا بَدیعَ السَّمواتِ یا جاعِلَ الظُّلُماتِ یا راحِمَ

عظمت ارجمند (24) اى پدید آرنده آسمانها اى قرار دهنده تاریکیها اى ترحم کننده

الْعَبَراتِ یا مُقیلَ الْعَثَراتِ یا ساتِرَ الْعَوْراتِ یا مُحْیىَ الاْمْواتِ یا

به اشکهاى دیده ها اى درگذرنده لغزشها اى پرده پوش بر عیبها اى زنده کننده مردگان اى

مُنْزِلَ الاْیاتِ یا مُضَعِّفَ الْحَسَناتِ یا ماحِىَ السَّیئاتِ یا شَدیدَ

فرو فرستنده آیات اى دو چندان کن حسنات اى محو کننده بدیها اى سخت گیرنده

النَّقِماتِ (25) اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا مُصَوِّرُ یا مُقَدِّرُ یا مُدَبِّرُ

انتقامها (25) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى صورت آفرین اى اندازه گیر اى تدبیر کننده

یا مُطَهِّرُ یا مُنَوِّرُ یا مُیسِّرُ یا مُبَشِّرُ یا مُنْذِرُ یا مُقَدِّمُ یا مُؤَخِّرُ

اى پاک کننده اى روشنى بخش اى آسان کننده اى مژده ده اى بیم ده اى پیش انداز اى پس انداز

(26) یا رَبَّ الْبَیتِ الْحَرامِ یا رَبَّ الشَّهْرِ الْحَرامِ یا رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرامِ

(26) اى پروردگار خانه محترم (کعبه ) اى پروردگار ماه حرام اى پروردگار شهر محترم (مکه )

یا رَبَّ الرُّکنِ وَالْمَقامِ یا رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ یا رَبَّ الْمَسْجِدِ

اى پروردگار رکن و مقام اى پروردگار مشعرالحرام اى پروردگار مسجد

الْحَرامِ یا رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرامِ یا رَبَّ النُّورِ وَالظَّلامِ یا رَبَّ التَّحِیةِ

الحرام اى پروردگار قسمت حل و حرم (در سرزمین حجاز) اى پروردگار روشنى و تاریکى اى پروردگار تحیت

وَالسَّلامِ یا رَبَّ الْقُدْرَةِ فِى الاْنامِ (27) یا اَحْکمَ الْحاکمینَ یا اَعْدَلَ

و درود اى پروردگار نیرو در خلق (27) اى داورترین داوران اى دادرس ترین

الْعادِلینَ یا اَصْدَقَ الصّادِقینَ یا اَطْهَرَ الطّاهِرینَ یا اَحْسَنَ

دادگران اى راستگوترین راستگویان اى پاکیزه ترین پاکان اى بهترین

الْخالِقینَ یا اَسْرَعَ الْحاسِبینَ یا اَسْمَعَ السّامِعینَ یا اَبْصَرَالنّاظِرینَ

آفرینندگان اى سریعترین حساب رسان اى شنواترین شنوایان اى بیناترین بینندگان

یا اَشْفَعَ الشّافِعینَ یا اَکرَمَ الاْکرَمینَ (28) یا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ لَهُ یا

اى بهترین شفیعان اى بزرگوارترین کریمان (28) اى پشتیبان کسى که پشتیبان ندارد اى

سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ یا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ یا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ یا

پشتوانه آن کس که پشتوانه ندارد اى ذخیره آن کس که ذخیره ندارد اى پناه آن کس که پناهى ندارد اى

غِیاثَ مَنْ لا غِیاثَ لَهُ یا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لَهُ یا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ یا

فریادرس آنکس که فریادرس ندارد اى افتخار آن کس که مایه افتخارى ندارد اى عزت آنکس که عزتى ندارد اى

مُعینَ مَنْ لا مُعینَ لَهُ یا اَنیسَ مَنْ لا اَنیسَ لَهُ یا اَمانَ مَنْ لا اَمانَ لَهُ

کمک آنکس که کمکى ندارد اى همدم آنکس که همدمى ندارد اى امان بخش آنکس که امانى ندارد

(29) اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا عاصِمُ یا قائِمُ یا داَّئِمُ یا راحِمُ یا

(29) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى نگهدار اى پابرجا اى جاویدان اى رحم کننده اى

سالِمُ یا حاکمُ یا عالِمُ یا قاسِمُ یا قابِضُ یا باسِطُ (30) یا عاصِمَ مَنِ

سلامت بخش اى حاکم اى دانا اى تقسیم کننده اى تنگ گیر اى گشایش بخش (30) اى نگهدار کسى که

اسْتَعْصَمَهُ یا راحِمَ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ یا غافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ یا ناصِرَ مَنِ

نگهداریش خواهد اى رحم کننده کسى که ترحمش خواهد اى آمرزنده کسى که از او آمرزش خواهد اى یاور کسى که

اسْتَنْصَرَهُ یا حافِظَ مَنِ اسْتَحْفَظَهُ یا مُکرِمَ مَنِ اسْتَکرَمَهُ یا مُرْشِدَ

از او یارى طلبد اى نگهدار کسى که از او نگهدارى خواهد اى اکرام کننده کسى که از او بزرگوارى خواهد اى راهنماى

مَنِ اسْتَرْشَدَهُ یا صَریخَ مَنِ اسْتَصْرَخَهُ یا مُعینَ مَنِ اسْتَعانَهُ یا

کسى که از او ره جوید اى دادرس کسى که از او دادرسى خواهد اى کمک کار کسى که کمکش خواهد اى

مُغیثَ مَنِ اسْتَغاثَهُ (31) یا عَزیزاً لا یضامُ یا لَطیفاً لا یرامُ یا قَیوماً

فریاد رس کسى که به فریادرسیش خواند (31) اى عزیزى که ذلت نپذیرد اى لطیفى که دست انداز کسى واقع نگردد اى پاینده

لا ینامُ یا دائِماً لا یفُوتُ یا حَیاً لا یمُوتُ یا مَلِکاً لا یزُولُ یا باقِیاً لا

که خواب ندارد اى جاویدانى که از دست نرود اى زنده اى که نمیرد اى پادشاهى که سلطنتش زوال ندارد اى ماندگارى

یفْنى یا عالِماً لا یجْهَلُ یا صَمَداً لا یطْعَمُ یا قَوِیاً لا یضْعُفُ

که نیستى ندارد اى دانایى که نادانى ندارد اى بى نیازى که خوراک نخواهد اى نیرومندى که سستى نپذیرد

(32) اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا اَحَدُ یا واحِدُ یا شاهِدُ یا ماجِدُ یا

(32) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى یکتا اى یگانه اى گواه اى بزرگوار اى

حامِدُ یا راشِدُ یا باعِثُ یا وارِثُ یا ضاَّرُّ یا نافِعُ (33) یا اَعْظَمَ مِنْ

ستوده اى رهنما اى برانگیزنده اى ارث برنده اى زیان بخش اى سودرسان (33) اى بزرگتر از

کلِّ عَظیمٍ یا اَکرَمَ مِنْ کلِّ کریمٍ یا اَرْحَمَ مِنْ کلِّ رَحیمٍ یا اَعْلَمَ مِنْ

هر بزرگى اى بزرگوارتر از هر بزرگوارى اى مهربانتر از هر مهربانى اى داناتر از

کلِّ عَلیمٍ یا اَحْکمَ مِنْ کلِّ حَکیمٍ یا اَقْدَمَ مِنْ کلِّ قَدیمٍ یا اَکبَرَ مِنْ کلِّ

هر دانا اى فرزانه تر از هر فرزانه اى جلوتر از هر قدیمى اى بزرگتر از هر

کبیرٍ یا اَلْطَفَ مِنْ کلِّ لَطیفٍ یا اَجَلَّ مِن کلِّ جَلیلٍ یا اَعَزَّ مِنْ کلِّ

بزرگ اى با لطف تر از هر لطف دارى اى والاتر از هر والایى اى عزیزتر از هر

عَزیزٍ (34) یا کریمَ الصَّفْحِ یا عَظیمَ الْمَنِّ یا کثیرَ الْخَیرِ یا قَدیمَ

عزیزى (34) اى بزرگوار چشم پوش اى بزرگ نعمت بخش اى پر خیر اى دیرینه

الْفَضْلِ یا داَّئِمَ اللُّطْفِ یا لَطیفَ الصُّنْعِ یا مُنَفِّسَ الْکرْبِ یا کاشِفَ

بخشش اى جاوید لطف اى دقیق صنعت اى زداینده اندوه اى برطرف کننده

الضُّرِّ یا مالِک الْمُلْک یا قاضِىَ الْحَقِّ (35) یا مَنْ هُوَ فى عَهْدِهِ وَفِىُّ

گرفتارى اى فرمانرواى عالم هستى اى حاکم بر حق (35) اى که در پیمانش وفادار

یا مَنْ هُوَ فى وَفاَّئِهِ قَوِىُّ یا مَنْ هُوَ فى قُوَّتِهِ عَلِىُّ یا مَنْ هُوَ فى

و اى که در وفا کردن به پیمانش نیرومند است اى که در نیرومندیش بلند مرتبه است اى که در

عُلُوِّهِ قَریبٌ یا مَنْ هُوَ فى قُرْبِهِ لَطیفٌ یا مَنْ هُوَ فى لُطْفِهِ شَریفٌ یا

عین بلند مرتبه اى نزدیک است اى که در عین نزدیکى دقیق است اى که در عین دقت بزرگوار است اى

مَنْ هُوَ فى شَرَفِهِ عَزیزٌ یا مَنْ هُوَ فى عِزِّهِ عَظیمٌ یا مَنْ هُوَ فى

که در عین بزرگوارى با عزت است اى که در عین عزت با عظمت است اى که در عین

عَظَمَتِهِ مَجیدٌ یا مَنْ هُوَ فى مَجْدِهِ حَمیدٌ (36) اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک

عظمتش برجسته است اى که در عین برجستگى ستوده است (36) خدایا از تو خواهم

بِاسْمِک یا کافى یا شافى یا وافى یا مُعافى یا هادى یا داعى یا

به حق نامت اى کفایت کننده اى شفا دهنده اى وفادار اى تندرستى بخش اى رهنما اى خواننده اى

قاضى یا راضى یا عالى یا باقى (37) یا مَنْ کلُّ شَىْءٍ خاضِعٌ لَهُ یا

داور اى راضى اى والا مرتبه اى باقى (37) اى که هر چیز در برابرش سر تعظیم فرود آورد اى

مَنْ کلُّ شَىْءٍ خاشِعٌ لَهُ یا مَنْ کلُّ شَىْءٍ کاَّئِنٌ لَهُ یا مَنْ کلُّ شَىْءٍ

که هر چیز در برابرش رام گشته اى که هر چه در عالم موجود است از آن اوست اى که هر چه هست

مَوْجُودٌ بِهِ یا مَنْ کلُّ شَىْءٍ مُنیبٌ اِلَیهِ یا مَنْ کلُّ شَىْءٍ خاَّئِفٌ مِنْهُ یا

بوجود او موجود است اى که هر چیزى بسوى او بازگردد اى که هر چیزى از او اندیشه دارد اى

مَنْ کلُّ شَىْءٍ قاَّئِمٌ بِهِ یا مَنْ کلُّ شَىْءٍ صاَّئِرٌ اِلَیهِ یا مَنْ کلُّ شَىْءٍ

که هر چیزى به او پایدار است اى که هر چیزى بسوى او برگردد اى که هر چیز

یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ یا مَنْ کلُّ شَىْءٍ هالِک اِلاّ وَجْهَهُ (38) یا مَنْ لا مَفَرَّ اِلاّ

به ستایش او تسبیح گوید اى که هر چیز نابود شود جز ذات او (38) اى که گریزگاهى نیست جز

اِلَیهِ یا مَنْ لا مَفْزَعَ اِلاّ اِلَیهِ یا مَنْ لا مَقْصَدَ اِلاّ اِلَیهِ یا مَنْ لا مَنْجا

بسوى او اى که پناهگاهى نیست جز بسوى او اى که مقصدى نیست جز درگاهش اى که راه نجاتى از (عذاب و قهر)

مِنْهُ اِلاّ اِلَیهِ یا مَنْ لا یرْغَبُ اِلاّ اِلَیهِ یا مَنْ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِهِ یا

او نیست جز خود او اى که رغبت و اشتیاقى نباشد جز به درگاه او اى که جنبش و نیرویى نیست مگر بوسیله او اى

مَنْ لا یسْتَعانُ اِلاّ بِهِ یا مَنْ لا یتَوَکلُ اِلاّ عَلَیهِ یا مَنْ لا یرْجى اِلاّ هُوَ

که کمک نجوید جز به او اى که توکل نشود جز بر او اى که امیدوار نتوان بود جز به او

یا مَنْ لا یعْبَدُ اِلاّ هُوَ (39) یا خَیرَ الْمَرْهُوبینَ یا خَیرَ الْمَرْغُوبینَ یا

اى که پرستش نشود جز او (39) اى بهترین کسى که خلق از او ترسند اى بهترین مایه شوق و آرزو اى

خَیرَ الْمَطْلُوبینَ یا خَیرَ الْمَسْئُولینَ یا خَیرَ الْمَقْصُودینَ یا خَیرَ

بهترین جویا شدگان اى بهترین خواسته شدگان اى بهترین مقصود خلق اى بهترین

الْمَذْکورینَ یا خَیرَ الْمَشْکورینَ یا خَیرَ الْمَحْبُوبینَ یا خَیرَ

یاد شدگان اى بهترین سپاس شدگان اى بهترین دوستان اى بهترین

الْمَدْعُوّینَ یا خَیرَ الْمُسْتَأْنِسینَ (40) اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا

خوانده شدگان اى بهترین همدمان (40) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى

غافِرُ یا ساتِرُ یا قادِرُ یا قاهِرُ یا فاطِرُ یا کاسِرُ یا جابِرُ یا ذاکرُ یا

آمرزنده اى پرده پوش اى توانا اى قاهر اى آفریننده اى شکننده اى بهم پیوند دهنده اى یادآورنده اى

ناظِرُ یا ناصِرُ (41) یا مَنْ خَلَقَ فَسَوّى یا مَنْ قَدَّرَ فَهَدى یا مَنْ

بیننده اى یارى دهنده (41) اى که آفرید و بیاراست اى که اندازه گرفت و راهنمایى کرد اى که

یکشِفُ الْبَلْوى یا مَنْ یسْمَعُ النَّجْوى یا مَنْ ینْقِذُ الْغَرْقى یا مَنْ

برطرف کند گرفتارى را اى که بشنود سخن درگوشى را اى که نجات دهد غریق را اى که

ینْجِى الْهَلْکى یا مَنْ یشْفِى الْمَرْضى یا مَنْ اَضْحَک وَاَبْکى یا مَنْ

برهاند هلاک شده را اى که شفا دهد بیمار را اى که بخنداند و بگریاند اى که

اَماتَ وَاَحْیى یا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَینِ الذَّکرَ وَالاُْنْثى (42) یا مَنْ فىِ

بمیراند و زنده کند اى که آفرید دو جفت نر و ماده (42) اى که هم در

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَبیلُهُ یا مَنْ فِى الاْفاقِ ایاتُهُ یا مَنْ فِى الاْیاتِ بُرْهانُهُ

خشکى و هم در دریا راه رسیدن به او هست اى که در سراسر گیتى نشانه هاى او هست اى که در این نشانه ها برهان او موجود است

یا مَنْ فِى الْمَماتِ قُدْرَتُهُ یا مَنْ فِى الْقُبُورِ عِبْرَتُهُ یا مَنْ فِى الْقِیمَةِ

اى که در مردن نشانه قدرت او است اى که در گورها پند او است اى که در روز قیامت نیز

مُلْکهُ یا مَنْ فِى الْحِسابِ هَیبَتُهُ یا مَنْ فِى الْمیزانِ قَضاَّئُهُ یا مَنْ فِى

سلطنت او است اى که در حساب آن روز هیبت دارد اى که در پاى میزان حکم و داورى او است اى که در

الْجَنَّةِ ثَوابُهُ یا مَنْ فِى النّارِ عِقابُهُ (43) یا مَنْ اِلَیهِ یهْرَبُ الْخاَّئِفُونَ

بهشت پاداش نیک او است اى که در دوزخ شکنجه او است (43) اى که به سویش گریزند ترسناکان

یا مَنْ اِلَیهِ یفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ یا مَنْ اِلَیهِ یقْصِدُ الْمُنیبُونَ یا مَنْ اِلَیهِ

اى که به او پناه برند گنهکاران اى که او را مقصود قرار دهند بازآیندگان اى که بسوى او

یرْغَبُ الزّاهِدُونَ یا مَنْ اِلَیهِ یلْجَاءُ الْمُتَحَیرُونَ یا مَنْ بِهِ یسْتَاءْنِسُ

روند پارسایان اى که بدو پناه برند سرگردانان اى که به او همدم شوند

الْمُریدُونَ یا مَنْ بِه یفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ یا مَنْ فى عَفْوِهِ یطْمَعُ

خواستاران اى که به دوستیش افتخار کنند دوستان اى که در گذشت او طمع دارند

الْخاَّطِئُونَ یا مَنْ اِلَیهِ یسْکنُ الْمُوقِنُونَ یا مَنْ عَلَیهِ یتَوَکلُ

خطاکاران اى که به ذکر او آرامش پذیرد دل یقین داران اى که بر او توکل کنند

الْمُتَوَکلُونَ (44)اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا حَبیبُ یا طَبیبُ یا

توکل کنندگان (44) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى محبوب دلها اى طبیب دردها اى نزدیک اى

قَریبُ یا رَقیبُ یا حَسیبُ یا مَُهیبُ یا مُثیبُ یا مُجیبُ یا خَبیرُ یا

مراقب کار بندگان اى حساب نگهدار اى با هیبت اى پاداش نیک دهنده اى اجابت کننده اى آگاه اى

بَصیرُ (45)یا اَقَرَبَ مِنْ کلِّ قَریبٍ یا اَحَبَّ مِنْ کلِّ حَبیبٍ یا اَبْصَرَ

بینا (45) اى نزدیکتر از هر نزدیک اى محبوبتر از هر محبوب اى بیناتر

مِنْ کلِّ بَصیرٍ یا اَخْبَرَ مِنْ کلِّ خَبیرٍ یا اَشْرَفَ مِنْ کلِّ شَریفٍ یا اَرْفَعَ

از هر بینا اى آگاه تر از هر آگاه اى شریفتر از هر شریف اى برتر

مِنْ کلِّ رَفیعٍ یا اَقْوى مِنْ کلِّ قَوِی یا اَغْنى مِنْ کلِّ غَنِىٍّ یا اَجْوَدَ

از هر بلند مرتبه اى نیرومندتر از هر نیرومند اى توانگرتر از هر توانگر اى بخشنده تر

مِنْ کلِّ جَوادٍ یا اَرْاَفَ مِنْ کلِّ رَؤُفٍ (46)یا غالِباً غَیرَ مَغْلُوبٍ یا

از هر بخشنده اى مهربانتر از هر مهربان (46) اى پیروزى که هرگز مغلوب نگردد اى

صانِعاً غَیرَ مَصْنُوعٍ یا خالِقاً غَیرَ مَخْلُوقٍ یا مالِکاً غَیرَ مَمْلُوک یا

سازنده اى که مصنوع کسى نیست اى آفریننده اى که کسى او را نیافریده اى مالکى که مملوک کسى نیست اى

قاهِراً غَیرَ مَقْهُورٍ یا رافِعاً غَیرَ مَرْفُوعٍ یا حافِظاً غَیرَ مَحْفُوظٍ یا

چیره شکست ناپذیر اى بلند مرتبه که بلندى را کسى به او نداده اى نگهدارنده اى که نگهدارى ندارد اى

ناصِراً غَیرَ مَنْصُورٍ یا شاهِداً غَیرَ غاَّئِبٍ یا قَریباً غَیرَ بَعیدٍ (47)یا

یاورى که کسش یارى نکند اى حاضرى که پنهانى ندارد اى نزدیکى که دور نشود (47) اى

نُورَ النُّورِ یا مُنَوِّرَ النُّورِ یا خالِقَ النُّورِ یا مُدَبِّرَ النُّورِ یا مُقَدِّرَ النُّورِ

روشنى نور این روشنى ده نور اى خالق نور و روشنى اى تدبیر کننده نور اى اندازه گیر نور

یا نُورَ کلِّ نُورٍ یا نُورا قَبْلَ کلِّ نُورٍ یا نُورا بَعْدَ کلِّ نُورٍ یا نُوراً

اى روشنى هر نور اى روشنى پیش از هر نور و اى روشنى پس از هر نور اى روشنى


 
 
 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved